วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
'ประจิน' ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ก.ยุติธรรม ลงรับฟังปัญหาความเดือดร้อน ปชช.

'ประจิน' ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ก.ยุติธรรม ลงรับฟังปัญหาความเดือดร้อน ปชช.

  • Share:

"ประจิน" ลงพื้นที่จังหวัดพิจิตร ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม ในการอำนวยความยุติธรรม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม พร้อมเข้ารับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน หาทางช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน...

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 22 ธ.ค. 60 พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกฯ และรมว.ยุติธรรม เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม ในการอำนวยความยุติธรรม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมภายใต้โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ศูนย์ประชุม และแสดงสินค้าจังหวัดพิจิตร ซีเค คอนเวนชั่นฮอลล์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

พล.อ.อ.ประจิน กล่าวว่า ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างคือ ปัญหาหนี้สิน ปัญหาข้อพิพาทเรื่องที่ดิน ปัญหาการไม่รู้ข้อกฎหมาย และการเข้าไม่ถึงบริการภาครัฐ ทั้งหมดนี้เป็นปัญหาที่ต้องเร่งรัดดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยได้มอบหมายให้หน่วยงานในพื้นที่สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องดังกล่าวให้ประชาชนได้รับทราบ ผ่านช่องทางการสื่อสารทุกรูปแบบ โดยเฉพาะสื่อโซเชียลมีเดีย รวมถึงการสร้างอาสาสมัครจิตอาสาในหมู่บ้าน เพื่อทำหน้าที่อำนวยความยุติธรรมในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไป

นอกจากนี้ ได้กล่าวเน้นย้ำถึงแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ว่า ขอให้ดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงยุติธรรม ดังนี้ 1. ปกป้องสถาบันชาติ และพระมหากษัตริย์ ผ่านการบังคับใช้กฎหมาย 2. อำนวยความยุติธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยใช้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง 3. ปรับปรุงการทำงานของหน่วยงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพื่อบริการประชาชน และ 4. ดูแลเรื่องสิทธิและเสรีภาพที่ประชาชนพึงมี และควรได้รับตามข้อกฎหมาย ทั้งนี้ ขอให้ทุกหน่วยงานในสังกัดยึดหลักการบริหารงานที่สำคัญ คือ "อำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ ขจัดความทุกข์ยาก สร้างประชาสามัคคี ส่งเสริมคนดีสู่สังคม"

หลังจากนั้นเวลา 12.00 น. พล.อ.อ.ประจิน ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร ที่ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ อยู่ในการกำกับดูแล โดยมี นายวิทยา นุ่นโฉม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร และคณะ ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปและนำชมสถานที่ของศูนย์ฯ ก่อนเดินทางไปยังศูนย์ยุติธรรมชุมชน ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร เพื่อเปิดโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมี นางณิทฐา แสวงทอง รองผวจ.พิจิตร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวพิจิตร กว่า 500 คน ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ พล.อ.อ.ประจิน ได้เยี่ยมชมนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และได้รับหนังสือจากนางอารมณ์ คำจริง ผู้แทนกลุ่มประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคำ เรื่อง ขอให้พิจารณาดำเนินการด้านกฎหมายคดีเหมืองแร่ทองคำที่อยู่ในชั้นสอบสวนของ ป.ป.ช. และ DSI โดยจะเร่งดำเนินการให้ เนื่องจากเป็นความเดือดร้อนของประชาชน นอกจากนี้ นางมาลี กันสุข ชาวอำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ผู้แทนประชาชนที่ถูก บริษัททีพีไอ ฟ้องร้องคดี จำนวน 120 ราย ได้ร้องขอความช่วยเหลือจากกระทรวงยุติธรรม

พล.อ.อ.ประจิน กล่าวว่า กรณีนี้จะเร่งดำเนินการแก้ไขให้ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก คือ การเร่งติดตามข้อมูลเอกสารที่ประชาชนถูกเอาเปรียบ พร้อมทั้งจะดูแลปัญหาความเดือดร้อนในด้านค่าใช้จ่าย โดยเรื่องที่เข้าสู่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดแล้วจะเร่งดำเนินการต่อ ส่วนที่ขึ้นศาลแล้วจะติดตามช่วยเหลือต่อไป ส่วนที่ 2 ในระยะยาวต้องพิจารณาแก้ไขปัญหาการที่ประชาชนถูกหลอกให้เซ็นเอกสารแล้วนำไปเพิ่มเติมข้อมูล จะดำเนินการช่วยเหลือประชาชนอย่างไร แต่ทั้งนี้ต้องศึกษาแต่ละกรณีอย่างละเอียดอีกครั้ง ส่วนปัญหาเกี่ยวกับพืชผลทางการเกษตรทั้งพันธุ์พืชปุ๋ยต่างๆ จะต้องประสานกับเกษตรและพาณิชย์เพื่อให้เข้ามาดูแล และช่วยเหลือต่อไป.คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้