วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
กระทรวงเกษตรฯ หนุนผู้เลี้ยงจระเข้ ดันธุรกิจส่งออกหนังจระเข้ สู่ตลาดโลก

กระทรวงเกษตรฯ หนุนผู้เลี้ยงจระเข้ ดันธุรกิจส่งออกหนังจระเข้ สู่ตลาดโลก

  • Share:

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชี้ ปี 60 ไทยเตรียมส่งออกจระเข้ มูลค่า 3,800 ล้านบาท เพื่อหนุนเกษตรกรเลี้ยงจระเข้ หวังดันธุรกิจส่งออกหนังจระเข้สู่การค้าตลาดโลก..

วันที่ 22 ธ.ค. นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการเพาะเลี้ยงจระเข้จำนวนมาก ทั้งเพื่อการค้า เพื่อการจัดแสดง หรือแม้แต่เป็นสัตว์เลี้ยง เนื่องจากจระเข้เป็นสัตว์ชนิดที่สามารถนำอวัยวะมาใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากหนังจระเข้ของประเทศไทย เป็นที่ยอมรับ และต้องการของตลาดระหว่างประเทศจำนวนมาก โดยการส่งออกในปี 2560 มีมูลค่าราว 3,800 ล้านบาท ประเทศคู่ค้าหลัก คือ ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย

กระทรวงเกษตรฯ จึงเตรียมส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพการเลี้ยง และผลักดันธุรกิจการส่งออกจระเข้ของไทยในตลาดโลก ควบคู่กับการอนุรักษ์ รวมทั้งกำหนดแนวทางการกำกับดูแลการเพาะเลี้ยงจระเข้ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย และอนุสัญญาที่เกี่ยวข้อง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมประมง จึงร่วมกับผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงจระเข้ จัดการประชุมจระเข้ไทยก้าวไกลสู่จระเข้โลกขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมจระเข้ 

ขณะนี้ อยากให้ผู้ประกอบการทั้งผู้เลี้ยงและผู้แปรรูป รวมถึงผู้ที่เข้าถึงตลาดทั้งใน และต่างประเทศ ช่วยกันเป็นหัวขบวนเพื่อให้เกษตรกรที่อยู่โดยรอบสถานประกอบการ มีโอกาสได้เลี้ยงจระเข้เพิ่มเติม ซึ่งจะทำให้เป็นการเติบโตที่กระจายตัว เกิดประโยชน์กับเกษตรกรรายย่อยด้วย ถือเป็นนโยบายที่สำคัญของทางรัฐบาลที่อยากเห็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร

ทั้งนี้ จากข้อมูลของกรมประมง ในประเทศไทยมีผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เพาะพันธุ์ ค้าขาย และครอบครองจระเข้ จำนวนทั้งสิ้น 1,200 ราย โดยเป็นจระเข้ที่เพาะเลี้ยงไม่ต่ำกว่า 1 ล้านตัว ปัจจุบัน จระเข้ที่มีการเลี้ยงเพื่อการค้าในไทยส่วนมากจะเป็นจระเข้น้ำจืด เนื่องจากสามารถเพาะพันธุ์ง่าย เลี้ยงง่ายในแหล่งน้ำจืดทั่วประเทศ ความต้านทานโรคสูง และผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ มีมูลค่าต่อตัวสูง เนื่องจากอวัยวะสามารถนำมาจำหน่าย และใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน โดยเฉพาะหนัง เนื้อ และเลือด ที่มีราคาสูง

นายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมง เผยว่า การเพาะเลี้ยงจระเข้ทุกชนิด ถูกกำหนดให้เป็นกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ซึ่ง กรมประมง หวังที่จะผลักดันให้การเพาะเลี้ยงจระเข้ และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ตลอดสายการผลิตเติบโต และมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดที่กำลังเติบโตสู่ตลาดการค้าระหว่างประเทศ และยังทำให้ผู้เพาะเลี้ยงจระเข้ทุกภาคส่วน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันให้อุตสาหกรรมจระเข้ของไทยให้เข้มแข็ง พร้อมก้าวสู่ตลาดโลกต่อไป.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้