วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

Have a quick bite.

Bite เป็นได้ทั้งคำกริยาและคำนาม หมายถึง กัดและการกัดทีละคำ ศาลถามว่า พยานเห็นจำเลยทำอะไรก่อนจะเกิดเหตุฆาตกรรม พยานตอบว่า He had two bites of apple. เขากัดแอปเปิ้ลไป 2 คำ ศาลชราแล้วฟังไม่ค่อยถนัด บอกให้พยานพูดใหม่ พยานพูดว่า He bit two pieces of apple. คำว่า bit ในที่นี้คือกริยาช่อง 2 ของ bite ครับ

อย่างปลากินเบ็ด ฝรั่งก็ใช้ bite เหมือนกัน A fish bit the hook on the end of a fishing line and was caught. ปลากินเบ็ดแล้วก็ถูกจับ bite ที่เป็นคำนามนี่สามารถใช้บรรยายรสชาติอาหารได้ด้วยครับ I like mustard with a bit of bite. ถ้าอาหารมี bite หรือ If food has bite, it has a strong taste. หมายถึง อาหารนั้นมีรสจัด

Satire ออกเสียงว่า แซท’ไทเออะ หมายถึง คำเสียดสี คำเหน็บแนม คำล้อเลียน คำถากถาง ฯลฯ รอนด้าไปเรียนหลักสูตรทำขนมได้ไม่กี่วัน เธอก็ไม่ไปเรียนแล้ว เพราะเพื่อนร่วมชั้นชอบล้อเลียนถากถางเธอ และคำล้อเลียนนั้นมี a powerful effect มีพลังกระทบเธอแรงจนเธอไม่สามารถจะร่วมเรียนต่อได้ The satire has bite. ประโยคนี้สื่อถึง The satire has a powerful effect. นี่ก็หมายความว่า bite = a powerful effect ได้ด้วยครับ

ก่อนจะเดินทาง แม่บอกให้รอนด้า Have a quick bite. หรือ Have a bite to eat. = Eat some food. = Eat a small meal. กินอะไรสักหน่อย

Bite-sized เป็น adjective สื่อถึง ขนาดพอดีคำ เช่น Cut the meat into bite-sized pieces. ตัดเนื้อก้อนนี้ให้ขนาดพอดีคำ.

นิติการุณย์ มิ่งรุจิราลัย
pasalok1998@gmail.com 

Bite เป็นได้ทั้งคำกริยาและคำนาม หมายถึง กัดและการกัดทีละคำ ศาลถามว่า พยานเห็นจำเลยทำอะไรก่อนจะเกิดเหตุฆาตกรรม พยานตอบว่า He had two bites of apple. 22 ธ.ค. 2560 12:12 22 ธ.ค. 2560 12:42 ไทยรัฐ