วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มุมข้าราชการ 23/12/60

โดย ซี.12

ปกติการแต่งตั้ง ข้าราชการการเมือง ที่นี่ไม่ค่อยสนใจจะนำเสนอในคอลัมน์สักเท่าไหร่ แต่คราวนี้เห็นจะต้องฉลองศรัทธาในฐานะอดีตข้าราชการประจำที่เข้าไปช่วยงานบ้านเมืองอีกทางหนึ่งอย่างเช่น ณรงค์ อ่อนสอาด ได้เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ อดีตอธิบดีกรมที่ดิน เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ล้วนแต่เป็น มือดีจากมหาดไทย ที่ กฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงเลือกมา ส่วนผู้ช่วยรัฐมนตรีนั้นได้แก่ นิวัติ สุธีมีชัยกุล อดีตอธิบดีกรมประมง

ส่วนของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งสองนั้น ลักษณ์ วจนานวัช เลือก เลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ อดีตอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็น ที่ปรึกษารัฐมนตรี และ สุพัฒน์ เอี้ยวฉาย ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็น เลขานุการรัฐมนตรี

ในขณะที่ วิวัฒน์ ศัลยกำธร รมช.เกษตรฯอีกคน เลือก ธีระ วงษ์เจริญ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี เป็น ที่ปรึกษารัฐมนตรี และ กุลรัศมิ์ อนันต์พงษ์สุข อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และอดีตรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็น เลขานุการรัฐมนตรี

ของกระทรวงอื่นก็เป็นไปตามฟอร์ม อย่างเช่น พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ก็แต่งตั้ง 2 พลเอก คือ พลเอกณัฐติพล กนกโชติ เป็น ที่ปรึกษารัฐมนตรี และ พลเอกธนา วิทยวิโรจน์ เป็น เลขานุการรัฐมนตรี ล้วนยกทีมมาจากกระทรวงพลังงาน

ในส่วนของข้าราชการประจำที่มีการโยกย้ายแต่งตั้งเข้า ครม.มี วิษณุ ทับเที่ยง รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ขึ้นเป็น อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ วรวรรณ ชิตอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ขึ้นเป็น เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

ในกระทรวงอุตสาหกรรมนี้ยังมีการแต่งตั้ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงอีกรวดเดียว 5 ราย คือ พรเทพ การศัพท์ จาก รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม อนงค์ ไพจิตประภากร จาก รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เบญจมาพร เอกฉัตร์ จากรองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วีรศักดิ์ ศุภประเสริฐ จากรองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และ จุลพงษ์ ทวีศรี จากรองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรียกว่า 5 ผู้ตรวจใหม่ต่างมาจากต่างกรมไม่ซ้ำกัน

ของมหาดไทยมีคำสั่งให้ ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านต่างๆคือ ชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นที่ปรึกษาด้านความมั่นคง สุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ช่วยปลัดกระทรวง เป็น ที่ปรึกษาด้านการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ สุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็น ที่ปรึกษาด้านการปกครอง และ ไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ เป็น ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ เป็น ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

ในสำนักนายกรัฐมนตรีก่อนหน้านี้มีการแต่งตั้ง อุดมพร เอกเอี่ยม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็น รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และ พงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ กรรมการร่างกฎหมายประจำ เป็น รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ยินดีในความก้าวหน้าของข้าราชการสตรี

“ซี.12”

ปกติการแต่งตั้ง ข้าราชการการเมือง ที่นี่ไม่ค่อยสนใจจะนำเสนอในคอลัมน์สักเท่าไหร่ แต่คราวนี้เห็นจะต้องฉลองศรัทธาในฐานะอดีตข้าราชการประจำที่เข้าไปช่วยงานบ้านเมืองอีกทางหนึ่ง... 22 ธ.ค. 2560 12:10 22 ธ.ค. 2560 12:43 ไทยรัฐ