วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เส้นทางสายไหมยุคใหม่

เปิดหวูดเดินหน้าไฮสปีดเทรน นำร่องด้วยการตอกหมุดเริ่มการก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย-จีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคกรุงเทพฯ-หนองคาย

เริ่มต้นที่มอหลักหินรัชกาลที่ 5 กลางดง ปากช่อง นครราชสีมา (ระยะที่ 1 ช่วง กทม.-นครราชสีมา) ภายใต้แนวคิด

“น้ำหนึ่งใจเดียว ทุกเรื่องราบรื่น”

ภายใต้ยุทธศาสตร์ “One Belt One Road” ที่จีนได้ริเริ่มเพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งทางรางของไทยสู่การค้า กับ 64 ประเทศ มีประชากรรวมกันราว 4,400 ล้านคน มากกว่า ครึ่งหนึ่งของโลก

สัดส่วนจีดีพีประมาณร้อยละ 40 ของโลก

เป็น...“เส้นทางสายไหมยุคใหม่”

ว่าไปแล้วโครงการนี้ถือเป็นเป้าหมายสำคัญของจีนที่มีมุมมองอยู่ 2 ลักษณะ ด้านหนึ่งถูกมองว่าเป็นการขยายอิทธิพลเพื่อการค้าการลงทุน อีกมุมหนึ่งมุ่งหวังสร้างความเติบโตของประเทศต่างๆ

ความร่วมมือกับไทยในการดำเนินการในเรื่องนี้เริ่มมาหลายปีแล้ว แต่เกิดปัญหาในด้านต่างๆกว่าจะมาถึงจุดนี้น่าจะพูดได้ว่าเกือบล้มเหลวไปแล้ว

สุดท้ายก็ตกลงกันได้ในการก่อสร้างโครงการนี้ จะใช้ระบบเทคโนโลยีของจีนโดยแบ่งงานเป็น 2 ส่วน

1.ฝ่ายไทยรับภาระการลงทุนโครงการทั้งหมด ดำเนินการก่อสร้างงานโยธา

2.ฝ่ายจีนรับผิดชอบการออกแบบงานโยธา ออกแบบและก่อสร้างระบบรถไฟความเร็วสูง ระบบอาณัติสัญญาณ ระบบควบคุมการเดินรถ คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในปี 2564

รูปแบบรถไฟจะใช้รุ่นล่าสุดของจีน สามารถใช้ความเร็วสูงสุดในการเดินรถได้ 250 กม./ชม. ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชั่วโมง

มีคำถามก่อนหน้านี้ว่าการที่รัฐบาลไทยยอมลงทุนนับแสนล้านบาทนั้นจะคุ้มค่าหรือไม่ เนื่องจากเป็นเส้นทางที่ไม่ยาวนัก ค่าโดยสารก็เก็บแพงเกินไปไม่ได้

นั่นเป็นเพียงการมองถึงมูลค่าเฉพาะในประเทศไทย

แต่ถ้ามองทั้งระบบและอนาคตข้างหน้าเชื่อเถอะว่าไทยน่าจะได้ประโยชน์เพราะเป็นเส้นทางเชื่อมต่อที่สำคัญระดับโลก

ถ้าวางประเทศไทยซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อ ซึ่งคงมิใช่มองแค่กรุงเทพฯ-หนองคาย แต่ต้องมองก้าวไปอีกหลายประเทศ เพราะนอกจากเส้นทางสายนี้แล้ว ยังจะต้องเชื่อมต่อลงภาคใต้ไปสู่มาเลเซีย-สิงคโปร์ ซึ่งจะต้องมีการก่อสร้างในอนาคต

อีกทั้งที่จะเชื่อมต่อสำคัญก็คือจากลาว ซึ่งกำลังก่อสร้างไปสู่จีน และอีกหลายประเทศที่จีนได้ดำเนินการไปแล้ว

ทางผ่านอย่างไทยนั้นสามารถให้ความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางของคนไทยแล้ว ยังจะเป็นทางผ่านในด้านสินค้าต่างๆอีกด้วย

ถ้ามองในอนาคตข้างหน้าจะคุ้มค่าเป็นอย่างมากที่ทำให้ไทยสามารถเชื่อมต่อไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกได้

กรุงเทพฯ-เชียงใหม่คืออนาคตข้างหน้า

รัฐบาลญี่ปุ่นให้ความสนใจที่จะร่วมมือกับไทยเพื่อก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงอีกเส้นทางหนึ่ง

ว่าไปแล้ว ญี่ปุ่นนั้นสนใจที่จะลงทุนรถไฟความเร็วสูงในประเทศ ไทยทุกเส้นทางอยู่แล้ว เพียงแต่เส้นทางกรุงเทพฯ-หนองคายนั้นจีนได้ริเริ่มก่อนเท่านั้น

เตรียมตัวเตรียมใจรอกันได้แล้วครับ.

“สายล่อฟ้า”

เปิดหวูดเดินหน้าไฮสปีดเทรน นำร่องด้วยการตอกหมุดเริ่มการก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย-จีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคกรุงเทพฯ-หนองคาย... 22 ธ.ค. 2560 12:01 22 ธ.ค. 2560 13:11 ไทยรัฐ