วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แอ่วงาน "ตากธัมม์-ชำระคัมภีร์" บุญดีๆหนึ่งเดียวในโลก

ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ หลายคนอาจมองหาสถานที่ ที่อาจจะไปทำบุญบ้าง สวดมนต์ข้ามปีบ้าง เที่ยวตามตะวัน...สัปดาห์นี้ แนะนำงานบุญดีๆหนึ่งเดียวในโลก จัดขึ้นที่วัดสูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่ ห่าง กทม.แค่ 555 กิโลเมตร...เท่านั้นเอง

งานบุญที่ว่านี้ เรียกว่า “งานประเพณีตากธัมม์ ตานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า” ที่ถือว่าเป็นงานบุญใหญ่ ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานแพร่ ร่วมกับ เทศบาลตำบลสูงเม่น วัดสูงเม่น จัดขึ้นในช่วงวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 30 ธันวาคม 2560-1 มกราคม 2561

สำหรับประเพณีตากธัมม์ เป็นประเพณีโบราณที่มีอายุมานานมากกว่า 150 ปี โดยความพิเศษของประเพณีตากธัมม์ที่วัดสูงเม่นนี้ อาจถือได้ว่าเป็นประเพณีหนึ่งเดียวในโลก เหตุเพราะ ครูบากัญจนอรัญญวาสีมหาเถร หรือครูบามหาเถร แห่งวัดสูงเม่น ได้แนวคิดการตากธัมม์มาจากเมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว หลังจากที่ท่านเดินทางไปหลวงพระบางและนำคัมภีร์กลับมาเพื่อเก็บไว้ที่วัดสูงเม่น ก็ได้ริเริ่มประเพณีนี้ขึ้นมา

“ประเพณีนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้คนได้เข้าถึงหลักธรรม คำสอนในทางพระพุทธศาสนา โดยผ่านพิธีกรรม และอีกจุดประสงค์หนึ่งน่าจะเป็นกุศโลบายให้มีการจัดเก็บ ดูแล รักษาสภาพคัมภีร์ธัมม์ให้มีอายุการใช้งานที่ยั่งยืน” ผศ.ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล ประธานศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บอก

การฟื้นฟูประเพณีตากธัมม์ของวัดสูงเม่น เริ่มมาตั้งแต่ปี 2550 เป็นประเพณีที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์แห่งการสืบทอดมรดกคัมภีร์ธัมม์ ที่ข้ามพรมแดนระหว่างล้านนา ลาว และ ไทย ที่น่าสนใจอย่างมาก

เอิบลาภ ศรีภิรมย์ ผอ.ททท. สำนักงานแพร่ บอกว่า การร่วมงานประเพณีตากธัมม์ ตานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า ที่วัดสูงเม่น นอกจากนักท่องเที่ยวจะได้เห็นประเพณีโบราณที่สืบสานต่อกันมาแล้ว ยังเป็นอีกครั้งที่จะได้ทำบุญใหญ่ ได้ร่วมกวนข้าวทิพย์ตานธัมม์วันเกิดเสริมชะตา ตักบาตรคัมภีร์ปีเกิด และร่วมชำระคัมภีร์โบราณล้านนาที่ได้ขึ้นทะเบียนคัมภีร์ใบลานพระไตรปิฎก เป็นเอกสารมรดกความทรงจำแห่งโลกของประเทศไทยส่วนท้องถิ่นจากสำนักงานยูเนสโก ซึ่งมีมากกว่า 9,000 ผูก

“ตากธัมม์ เป็นประเพณีที่ไม่ค่อยปรากฏให้เห็นมากนักในสังคมไทยหรือแทบไม่ปรากฏในท้องถิ่นอื่นๆ นอกจากภาคเหนือของประเทศไทย และอาจมีเพียงหนึ่งเดียวคือ ที่วัดสูงเม่น โดยครูบากัญจนอรัญญวาสีมหาเถร ท่านได้ใช้วิธีการเชิงประเพณีที่คล้ายคลึงกับความเชื่อพื้นฐานของชาวล้านนา ทั่วไปในเรื่องอานิสงส์การสร้างคัมภีร์ธัมม์ถวายวัด ว่าการได้ฟังธรรม และสร้างคัมภีร์ธัมม์ถวายวัดถือเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่ มีอานิสงส์มาก” ผอ.ททท.แพร่ บอก

และเมื่อมาถึงวัดสูงเม่นแล้ว สิ่งแรกที่ต้องทำคือ การกราบสักการะ ครูบากัญจนอรัญญวาสีมหาเถร หรือครูบามหาเถร ซึ่งถือว่าเป็นปฐมครูบาเจ้าแห่งภาคเหนือ

สันนิษฐานว่าท่านเกิดในสมัยรัชกาลที่ 1 พ.ศ.2332 มีอายุยาวนานถึง 4 รัชกาล โดยท่านมรณภาพในปี 2421 ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 4 พื้นเพดั้งเดิมท่านเป็นคนแพร่หลังจากอุปสมบท ได้ศึกษาพระไตรปิฎกมูลกัจจายนะ ปรมัตถ์ สัททาทั้ง 80 มัด สมัญญาภิธาน จนแตกฉานในธรรมทั้งหมด และเป็นผู้สร้างคุณงาม ความดีไว้จำนวนมาก อาทิ จัดสร้างและรวบรวมเขียนธรรมใบลาน เป็นภาษาบาลี บรรจุไว้ในพระไตรปิฎกวัดสูงเม่น มี 2,567 มัด นับเป็นผูกได้ 8,845 ผูก และยังได้นำไปบรรจุไว้ที่หลวงพระบางอีกจำนวนมาก

ส่วนการหิงไฟพระเจ้า หรือประเพณีทานหลัวหิงไฟพระเจ้า เป็น ประเพณีทางเหนือ โดยนำเอาฟืนมาเผาเพื่อให้พระพุทธเจ้าได้ผิงไฟ จัดขึ้น ในช่วงเดือน 4 เหนือ หรือประมาณเดือนธันวาคมถึงมกราคม ในวันขึ้น 15 ค่ำของเดือน เป็นช่วงที่มีอากาศหนาวเย็น ชาวล้านนามีความเชื่อว่า พระพุทธเจ้าหรือพระพุทธรูปในวิหารก็รู้สึกถึงความหนาวเย็นเช่นเดียวกับคนเรา จึงร่วมกันหาไม้ฟืนมาจุดเผาไฟผิงให้เกิดความอบอุ่น

เรียกว่าไปงานเดียวได้หลายบุญ หลายอานิสงส์ สำคัญคือ ได้ร่วมชำระคัมภีร์ธัมม์ ที่ทางพระพุทธศาสนาบอกว่า เท่ากับการสร้างเจดีย์ 840,000 องค์ หรือสร้างวิหาร 840,000 หลัง และการห่อคัมภีร์สำหรับ ผู้หญิงยังเท่ากับการได้บวชเป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาด้วย

สนใจเดินทางร่วมงานบุญดีๆ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่วัดสูงเม่น โทร. 0-5454-1219 หรือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานแพร่ โทร. 0-5452-1127

เป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในปีใหม่ เพิ่มพลังอานิสงส์ เสริมสิริมงคลชีวิตที่แท้จริง.

ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ หลายคนอาจมองหาสถานที่ ที่อาจจะไปทำบุญบ้าง สวดมนต์ข้ามปีบ้าง เที่ยวตามตะวัน...สัปดาห์นี้ แนะนำงานบุญดีๆหนึ่งเดียวในโลก จัดขึ้นที่วัดสูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่ ห่าง กทม.แค่ 555 กิโลเมตร... 22 ธ.ค. 2560 11:27 22 ธ.ค. 2560 17:03 ไทยรัฐ