วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นายกฯ อารมณ์ดี ร่วมฟังสรุปผลงาน กอ.รมน.ประจำปี

นายกฯร่วมรับฟังสรุปผลงาน กอ.รมน.ประจำปี อารมณ์ดีบอกอากาศเย็น เป็นห่วง “บิ๊กป้อม” สอบถามอาการเจ็บมือ ด้านเจ้าตัวระบุนิ้วล็อก ส่วน “บิ๊กป๊อก” ปล่อยมุก “ต่อยผม”

วันที่ 22 ธันวาคม พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ร่วมรับฟังสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2560 และแถลงแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561 ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือ กอ.รมน. โดยมีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

โดยก่อนเข้าร่วมประชุมผู้สื่อข่าวสังเกตเห็นว่า มือด้านขวาของพลเอกประวิตร พันด้วยผ้าสีขาว จึงพยายามสอบถามว่าเป็นอะไร แต่พลเอกประวิตรไม่ตอบ จากนั้นพลเอกประวิตร พร้อมพลเอกอนุพงษ์มารอต้อนรับนายกรัฐมนตรี นายกฯทักทาย ผู้สื่อข่าวอย่างอารมณ์ดีว่า วันนี้อากาศเย็นดีนะ ก่อนจะทักทายพลเอกประวิตร พร้อมสอบถามอาการบาดเจ็บที่ข้อมือว่า เป็นอะไร พลเอกประวิตรจึงตอบว่า นิ้วล็อก ด้านพลเอกอนุพงษ์ ตอบคำถามสื่อแทนพลเอกประวิตรในลักษณะหยอกล้อว่า ท่านต่อยผมจนมือซ้น ทำให้พลเอกประวิตรถึงกับหัวเราะอย่างอารมณ์ดี โดยไม่ตอบโต้อะไร

สำหรับการสรุปผลงานในวันนี้ เพื่อให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้รับทราบผลการปฏิบัติงานรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรของ กอ.รมน.ประจำปี 2560 รวมถึงกรอบ การดำเนินงานประจำปี 2561 ในการบูรณาการประสานงานและพัฒนาสัมพันธภาพระหว่างส่วนราชการ

นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการผลงานของ กอ.รมน. ที่ได้ดำเนินการสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ใน 6 ด้าน คือ 1.ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงได้แก่การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติการแก้ไขปัญหาในความไม่สะดวกในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ การลดความเหลื่อมล้ำ 2.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม เช่น การจัดระเบียบสังคม 5.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 6.ยุทธศาสตร์ด้านการปรับปรุงสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

นายกฯร่วมรับฟังสรุปผลงาน กอ.รมน.ประจำปี อารมณ์ดีบอกอากาศเย็น เป็นห่วง “บิ๊กป้อม” สอบถามอาการเจ็บมือ ด้านเจ้าตัวระบุนิ้วล็อก ส่วน “บิ๊กป๊อก” ปล่อยมุก “ต่อยผม” 22 ธ.ค. 2560 11:14 22 ธ.ค. 2560 11:31 ไทยรัฐ