วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คาดยอดใช้พลังงานปี 61 พุ่ง สนพ.ชี้ชัดเพิ่มทุกประเภทวันละ 2.81 ล้านบาร์เรล

นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยว่า สนพ.คาดการณ์แนวโน้มการใช้พลังงานขั้นต้นของประเทศไทยปี 2561 ว่า จะอยู่ที่ระดับ 2.81 ล้านบาร์เรล เทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน หรือเพิ่มขึ้น 2.1% จากปีนี้ที่ประเมินว่าตลอดทั้งปีจะมีความต้องการใช้อยู่ที่ 2.75 ล้านบาร์เรลต่อวัน หรือเพิ่มขึ้น 2.4% จากปี 2559 โดยอ้างอิงจากอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจปี 2561 ที่อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) จะเติบโต 3.6-4.6% ราคาน้ำมันดิบดูไบอยู่ที่ระดับ 50-60 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล และอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย 34-35 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ

สำหรับราคาน้ำมันขายปลีกภาพรวมของประเทศไทย ปีหน้าหากราคาน้ำมันดิบไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติ เช่นเกิดสงครามในพื้นที่ที่ผลิตน้ำมันป้อนตลาดโลก คาดว่าจะมีราคาเฉลี่ยที่ระดับ 50-60 เหรียญสหรัฐฯ ส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศจะใกล้เคียงกับปีนี้หรือขยับขึ้นเล็กน้อย โดยเฉพาะราคาน้ำมันดีเซลที่คาดว่าจะอยู่ที่ 25-27 บาทต่อลิตร ขณะที่ราคาเฉลี่ยตลอดทั้งปีนี้จะอยู่ที่ระดับ 23-26 บาทต่อลิตร เช่นเดียวกับอัตราค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (เอฟที) ที่ปีนี้มีค่าเฉลี่ยลดลงจากปี 2559 ประมาณ 4 สตางค์ (สต.) ต่อหน่วย และปี 2561 คาดว่าจะอยู่ในระดับทรงตัว เนื่องจากราคาก๊าซธรรมชาติที่เป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้ามีราคาคงที่ ไม่ผันผวน

“การใช้พลังงานของไทยในภาพรวมที่เพิ่มขึ้นในปี 2561 ประมาณ 2.1% นั้น เป็นการเพิ่มขึ้นทุกประเภท ยกเว้นก๊าซธรรมชาติที่คาดว่าจะมีความต้องการใช้ลดลง โดยการใช้พลังงานทดแทนจะเพิ่มขึ้นมากสุดประมาณ 7% เป็นผลจากนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนของภาครัฐที่จะคงการจำหน่ายไบโอดีเซล (บี 7) ไว้ตลอดปี 2561”

นายทวารัฐกล่าวว่า ความต้องการใช้ไฟฟ้าปี 2561คาดว่าจะมีประมาณ 192,923 ล้านหน่วย เพิ่มขึ้น 4.1% เมื่อเทียบกับปีนี้ ซึ่งเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยที่จะปรับตัวดีขึ้นทั้งในส่วนของเศรษฐกิจภายในประเทศและเศรษฐกิจโลก ขณะที่ความต้องการใช้ไฟสูงสุด (พีก) ของประเทศไทยคาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 34,202 เมกะวัตต์.

นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยว่า สนพ.คาดการณ์แนวโน้มการใช้พลังงานขั้นต้นของประเทศไทยปี 2561 ว่า จะอยู่ที่ระดับ 2.81 ล้านบาร์เรล 22 ธ.ค. 2560 05:36 22 ธ.ค. 2560 05:36 ไทยรัฐ