วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รัฐฉุนสั่งจับตานายทุนขี้ฉ้อแห่กักตุน หวั่นปั่นราคาสินค้าเกษตรเกินจริง

นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้มีรายงานจากอธิบดีของกระทรวงเกษตรฯหลายกรมว่าไม่สามารถบริหารจัดการผลผลิตด้านการเกษตรได้ เนื่องจากมีกลุ่มพ่อค้า และนายทุนกว้านซื้อผลผลิตการเกษตรและนำไปกักตุน บริหารราคาในช่วงที่ผลผลิตขาดแคลนทำให้บางช่วงสินค้าเกษตรแพง ดังนั้นจึงสั่งการให้อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์นำโมเดลของสหกรณ์ที่มีความเข้มแข็งที่สามารถเก็บผลผลิตไว้ขายนอกฤดูกาลต่อรองราคากับพ่อค้าได้มาใช้สนับสนุนเกษตรกร

“ยอมรับว่ากังวลผลผลิตข้าวจะออกมามากกว่าความต้องการ เพราะปีนี้ราคาข้าวหอมมะลิเพิ่มขึ้นเป็น 14,000-15,000 ตัน กลัวเกษตรกรจะแห่กลับมาปลูกข้าวจนผลผลิตล้นตลาดและราคาตกต่ำอีกครั้ง จึงได้สั่งการให้ข้าราชการกระทรวงเกษตรฯสำรวจพื้นที่เพาะปลูก เนื่องจากกังวลว่าผลผลิตจะออกมาไม่สมดุลกับความต้องการ ทำให้ล้นตลาดและราคาตกต่ำ หรือผลผลิตน้อยไป ไม่เพียงพอต่อความต้องการผู้บริโภค”

ทั้งนี้ หากผลสำรวจออกมาว่ามีการปลูกข้าวเกินความต้องการ อาจมีการผลักดันมาตรการลดพื้นที่ปลูกข้าว หนุนพืชทดแทนการปลูกข้าวนาปรัง ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61 (ด้านการผลิต) ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เพิ่งอนุมัติงบประมาณ 1,700 ล้านบาทเพื่อจูงใจชาวนาปลูกพืชอื่น โดยจ่ายไร่ละ 2,000 บาท ไม่เกิน 15 ไร่ต่อครัวเรือน ภายใต้เป้าหมายลดพื้นที่ปลูกข้าว 900,000 ไร่

สำหรับวันที่ 22 ธ.ค.60 จะเดินทางไปยังกระทรวงพาณิชย์เพื่อร่วมหารือกับเกษตรจังหวัด สหกรณ์จังหวัด และพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านผลผลิต และราคา เตรียมรับมือกับสถานการณ์ผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดในรอบถัดไป เพื่อไม่ให้ราคาตกต่ำ และจากนี้กระทรวงเกษตรฯและกระทรวงพาณิชย์จะต้องหารือร่วมกันเพื่อร่วมบริหารผลผลิตและตลาดเพื่อให้สินค้าที่รัฐบาลสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกจะต้องไม่ขาดทุน โดยเดือน ม.ค.61 จะลงพื้นที่พูดคุยกับเกษตรจังหวัด ข้าราชการกระทรวงเกษตรทุกจังหวัด เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น.

นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้มีรายงานจากอธิบดีของกระทรวงเกษตรฯหลายกรมว่าไม่สามารถบริหารจัดการผลผลิตด้านการเกษตรได้ 22 ธ.ค. 2560 05:34 22 ธ.ค. 2560 05:34 ไทยรัฐ