วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ย้ำ สธ.เคลื่อน 4 นโยบาย วางกรอบเห็นผลงาน 1 ปี

(พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ)

เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) วาระพิเศษ โดยมี ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. นพ. เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. พร้อมคณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุมว่า จากการรับฟังยุทธศาสตร์แผนงาน ผลการทำงานของ สธ. มีจุดเด่นคือดูแลทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ดูแลประชาชนครอบคลุมทั้งการส่งเสริม ป้องกัน รักษา มีเป้าหมาย สถิติที่ชัดเจน เพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล 4 เรื่อง ดังนี้ 1.ลดความเหลื่อมล้ำของสังคมในทุกด้านโดยเฉพาะด้านการรักษาพยาบาล ประชาชนเข้าถึงบริการอย่าง ทั่วถึง ซึ่งได้กำชับให้ สธ.ให้ความสำคัญมากขึ้น 2. การแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เป็นบ่อเกิดของปัญหาสังคม ซึ่ง สธ.มีแผน การดำเนินงานอยู่แล้ว โดยขอฝากไว้ว่า ทำอย่างไรใน 1 ปี จะเห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจน

รองนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่า 3.การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ภายในระยะเวลาที่เหลือ 1 ปี ต้องทำงานทั้งการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การสร้างสุขภาพอนามัยที่ดี การดูแลประชาชนทุกกลุ่มวัย การรักษาพยาบาลที่รวดเร็วมีคุณภาพเมื่อเจ็บป่วย และที่ต้องทำควบคู่กันคือการสร้างรากฐานที่ดีด้านสาธารณสุขของประเทศ รวมทั้งการเตรียมพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุที่จะมาถึงใน 5 ปี ที่จะเป็นภาระสำคัญของประเทศ และ 4.การทำงานแบบบูรณาและร่วมมือการทำงานที่แท้จริง ผนึกกำลังกันทำงานจะช่วยให้ผ่านวิกฤติไปได้.

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) วาระพิเศษ โดยมี ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. นพ. เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. พร้อมคณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุม... 22 ธ.ค. 2560 01:11 22 ธ.ค. 2560 01:12 ไทยรัฐ