วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จัดใหญ่ฉลอง 250 ปี สถาปนากรุงธนบุรี

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า เนื่องในวันที่ 28 ธ.ค. รัฐบาลได้ประกาศเป็นวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และในปีนี้เป็นปีแห่งการครบรอบ 250 ปี การสถาปนากรุงธนบุรี กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการจัดงานฉลองกรุงธนบุรี 250 ปี ได้พิจารณาจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอย่างยิ่งใหญ่ ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค.2560 ถึงวันที่ 28 ธ.ค.2561 เป็นเวลา 1 ปี โดยแบ่งกิจกรรมหลักได้ 7 รายการ ดังนี้

1.การจัดพิมพ์หนังสือชุดเกี่ยวกับสมัยธนบุรี 2.การสัมมนาทางวิชาการตลอดทั้งปี 3.การบูรณะแหล่งโบราณสถานสมัยธนบุรี 4.การแสดงทางวัฒนธรรม เช่น การแสดงโขนตอนพระราชนิพนธ์ และการละเล่นต่างๆการแสดงแสงสีเสียงบอกเล่าประวัติศาสตร์กรุงธนบุรีที่ จ.ระยอง และ จ.จันทบุรี 5.การจัดนิทรรศการพิเศษเกี่ยวกับสมัยธนบุรี เช่น จัดแสดงโบราณวัตถุต่างๆ สมุดภาพไตรภูมิ และต้นฉบับเอกสารในสมัยธนบุรี 6.จัดทัศนศึกษาตามเส้นทางการเดินทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตั้งแต่ จ.พระนครศรีอยุธยา จนถึง จ.จันทบุรี และจังหวัดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และ 7.การจัดสร้างเหรียญที่ระลึกเนื่องในโอกาสฉลองกรุงธนบุรี 250 ปี โดยออกแบบโดยสำนักช่างสิบหมู่.

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า เนื่องในวันที่ 28 ธ.ค. รัฐบาลได้ประกาศเป็นวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และในปีนี้เป็นปีแห่งการครบรอบ 250 ปี การสถาปนากรุงธนบุรี... 22 ธ.ค. 2560 01:07 22 ธ.ค. 2560 01:09 ไทยรัฐ