วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ได้ตัวเอกชนดูแลศาลารถประจำทาง 494 หลัง 11 เดือนใช้งบ 5.3 ล้าน

กทม.เตรียมหาแนวทางดูแลระยะยาว

ตามที่ กทม.ได้บอกเลิกสัญญาให้สิทธิเอกชนดูแลบำรุงรักษาศาลาที่พักผู้โดยสารรอรถประจำทาง กลุ่มเอ จำนวน 516 หลัง และกลุ่มซี จำนวน 538 หลัง และเมื่อวันที่ 5 ต.ค. กทม.ได้ประกาศประกวดราคาจ้างค่าบำรุงรักษาและทำความสะอาดศาลาที่พักผู้โดยสารในกลุ่มเอ จำนวน 233 หลัง และกลุ่มซี จำนวน 261 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นั้น

เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. รายงานข่าวจากสำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) กทม. แจ้งว่า ขณะนี้ กทม.ได้บริษัทที่ชนะการประกวดราคา คือ บริษัท เอส จี อาร์ เอนเตอร์ไพร์ส จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด ดังนี้ กลุ่มเอ ค่าจ้างดูแล บำรุงรักษา 2.5 ล้านบาท และกลุ่มซี ค่าจ้างดูแลรักษา 2.8 ล้านบาท ทั้งนี้ ได้กำหนดระยะเวลาในการดูแลบำรุง รักษาศาลาที่พักผู้โดยสารดังกล่าวเป็นเวลา 11 เดือน อาทิ เรื่องความสะอาด ทาสี ไฟฟ้าส่องสว่าง

รายงานข่าวแจ้งว่า การดำเนินการดังกล่าวสืบเนื่องจาก กทม.ได้บอกเลิกสัญญาให้สิทธิเอกชนดูแลบำรุงรักษาศาลาที่พักผู้โดยสารรอรถประจำทาง กลุ่มเอ จำนวน 516 หลัง และกลุ่มซี จำนวน 538 หลัง จากนั้นได้สำรวจศาลาที่พักผู้โดยสารที่อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ และมีความจำเป็นต้องมี พบว่าในกลุ่มเอ มี 233 หลัง และกลุ่มซี 261 หลัง สจส.จึงได้เสนอขอจัดสรรงบประมาณในปี 2562 เพื่อจ้างเหมาเอกชนมาดูแลรักษาความสะอาด และระหว่างนี้ กทม.จะศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาศาลาที่พักผู้โดยสารนี้ในระยะยาว โดยการให้สิทธิเอกชนเข้ามาบริหารจัดการ ปัจจุบันอยู่ระหว่างประเมินมูลค่าโครงการ และร่างของเขตการทำงาน(ทีโออาร์)

ตามที่ กทม.ได้บอกเลิกสัญญาให้สิทธิเอกชนดูแลบำรุงรักษาศาลาที่พักผู้โดยสารรอรถประจำทาง กลุ่มเอ จำนวน 516 หลัง และกลุ่มซี จำนวน 538 หลัง และเมื่อวันที่ 5 ต.ค. กทม.ได้ประกาศประกวดราคาจ้างค่าบำรุงรักษาและทำความสะอาดศาลาที่พัก... 22 ธ.ค. 2560 00:46 22 ธ.ค. 2560 00:56 ไทยรัฐ