วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ด.ช. ม.1 ภูมิใจ ชมพระเมรุมาศ

นักเรียน นักศึกษา ประชาชน รวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เดินทางมาชมพระเมรุมาศ ในนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อย่างไม่ขาดสาย ตั้งแต่เช้าวันที่ 21 ธ.ค. โดยหลังจากผ่านจุดคัดกรองแล้ว เจ้าหน้าที่นำประชาชนเข้าไปนั่งพักในเต็นท์จุดคอยคิวด้านทิศเหนือของสนามหลวง รับฟังคำแนะนำในการปฏิบัติตัวในการเข้าชมนิทรรศการจากเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม โดยห้ามใช้ไม้เซลฟี่ การถ่ายภาพจะต้องอยู่ในอาการสำรวม ห้ามสัมผัสสถาปัตยกรรม รวมทั้งอุปกรณ์สิ่งของต่างๆ ที่นำมาจัดแสดงโดยเด็ดขาด

จากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำผู้เข้าชมเดินไปที่รั้วราชวัติ ให้ประชาชนถ่ายภาพแปลงนาสาธิตหมายเลข ๙ ฝายทดน้ำ กังหันชัยพัฒนา ที่อยู่ด้านข้างบริเวณทางเข้า แล้วเปิดรั้วราชวัติให้ประชาชนชมความอลังการ ความประณีตของพระเมรุมาศ จากนั้นเข้าชมนิทรรศการการก่อสร้างพระเมรุมาศในศาลาลูกขุน ที่ตั้งรายรอบพระเมรุมาศ โดยเดินเวียนตามเข็มนาฬิกา และมาสิ้นสุดที่พระที่นั่งทรงธรรม ใช้เวลาชมประมาณ 1 ชั่วโมง เมื่อเดินทางกลับผู้เข้าชมจะได้รับแจกโปสต์การ์ดรูปการแสดงโขนที่หน้าพระที่นั่งทรงธรรม ในงานนิทรรศการดังกล่าวนี้คนละ 1 ภาพ เป็นที่ระลึก

ด.ช.ภูริภัทร์ ดิบจันทึก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสามัคคีวิทยา จ.เชียงราย กล่าวถึงความรู้สึกหลังเข้าชมนิทรรศการว่า ภาคภูมิใจครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้เข้าชมพระเมรุมาศที่มีความสง่างาม สมพระเกียรติ รวมทั้งยังได้รับความรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจต่างๆของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะที่เป็นเยาวชนคนไทยคนหนึ่งจะน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงและปฏิบัติตนตามคำสอนของพระองค์ท่านให้ได้มากที่สุด ขอให้คนไทยทุกคนได้ยึดในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นแบบอย่าง น้อมนำพระราชดำริและพระราชดำรัส ที่ทรงพระราชทานไว้ให้กับปวงชนชาวไทยทุกคน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะอนุกรรมการจัดงานนิทรรศการฯได้สรุปจำนวนผู้เข้าชมวันที่ 20 ธ.ค. มีจำนวนทั้งสิ้น 44,469 คน และตั้งแต่วันที่ 2 พ.ย.-20 ธ.ค.60 มีจำนวนรวม 3,335,608 คน โดยนิทรรศการดังกล่าวจะเปิดให้ประชาชนเข้าชมไปจนถึงวันที่ 31 ธ.ค.

นักเรียน นักศึกษา ประชาชน รวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เดินทางมาชมพระเมรุมาศ ในนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อย่างไม่ขาดสาย.. 22 ธ.ค. 2560 00:25 22 ธ.ค. 2560 00:28 ไทยรัฐ