วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
‘บิ๊กจิน’ นำคณะประชุมความร่วมมือ ไทย–ลาว ถกมาตรการป้องกันยาเสพติด

‘บิ๊กจิน’ นำคณะประชุมความร่วมมือ ไทย–ลาว ถกมาตรการป้องกันยาเสพติด

  • Share:

รมว.ยุติธรรม นำคณะ ป.ป.ส.ประชุมทวิภาคีไทย-ลาว กระชับความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

วันที่ 21 ธ.ค.60 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงแรมลาวพลาซ่า นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ได้จัดประชุมระดับรัฐมนตรี ทวิภาคีไทย - ลาว เรื่อง ความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 20 - 21 ธันวาคม 2560 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วยนายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส.และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ในส่วนของ สปป.ลาว พลจัตวา ดร.สมหวัง ทำมะสิด รองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบ สปป.ลาว หัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายลาว พันเอก อ่อนผิว โค้งเวียงทอง เลขาธิการคณะกรรมการตรวจตราและควบคุมยาเสพติด สปป.ลาว เข้าร่วม

พลอากาศเอก ประจิน กล่าวว่า สำหรับผลการประชุมในประเด็นสำคัญ ดังนี้ ด้านการปราบปรามยาเสพติด ทั้งสองฝ่ายเน้นความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารยาเสพติดระหว่างกัน และฝ่ายไทยยินดีให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ ภายใต้โครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการยุติแหล่งผลิตและทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดข้ามชาติ (LoA) เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของ สปป.ลาว ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การพัฒนาด้านการตรวจวิเคราะห์ยาเสพติด สนับสนุนการใช้กลไกสำนักงานประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดน (BLO) รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ฝ่ายไทย โดยกรมการแพทย์ จะเชิญผู้แทนลาวเข้าร่วมกิจกรรมการประชุม รวมถึงการรับการฝึกอบรมด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ในปีงบประมาณ 2561

พลอากาศเอก ประจิน กล่าวด้วยว่า ฝ่ายไทยยินดีสนับสนุนการดำเนินการชุมชนบำบัด อุปกรณ์การแพทย์ และอุปกรณ์ตรวจปัสสาวะผู้ติดยาเสพติดที่เกี่ยวข้อง สำหรับแผนปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัย ฝ่ายไทยยินดีสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงาน งบประมาณ และยานพาหนะให้แก่โครงการแม่น้ำโขงปลอดภัยตอนเหนือ ตอนกลาง และตอนล่าง และสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพแผนปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัย ห้วง 3 เดือนหลังของปี 2561 และยินดีสนับสนุนการดำเนินการอย่างจริงจัง รวมถึงการใช้มาตรการพัฒนาทางเลือกในการแก้ไขปัญหาการลักลอบปลูกกัญชาในภาคกลางของ สปป.ลาว

ด้านนายศิรินทร์ยา กล่าวว่า การประชุมทวิภาคีไทย - ลาวฯ นี้ ถือเป็นกลไกที่สำคัญในการดำเนินความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระหว่างไทย และ สปป.ลาว อันเป็นผลมาจากบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ว่าด้วยความร่วมมือในการควบคุมยาเสพติด วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท และสารตั้งต้น ที่ได้มีการลงนามไว้เมื่อปี 2544 การประชุมทวิภาคีไทย - ลาวฯ ครั้งที่ 16 แบ่งการประชุมเป็น 2 ระดับ คือ การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ซึ่งจัดไปเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 โดยมี เลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย และการประชุมระดับรัฐมนตรี ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 21 ธันวาคม 2560 โดยมี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย การประชุมทวิภาคีไทย - ลาวฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามสถานการณ์และแนวโน้มปัญหายาเสพติดในประเทศไทยและ สปป.ลาว แลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเครือข่ายการค้ายาเสพติดข้ามชาติ และติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานความร่วมมือด้านยาเสพติดในรอบปีที่ผ่านมา ตลอดจนร่วมหารือเพื่อพัฒนาการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อลดผลกระทบของปัญหายาเสพติดต่อประชาชนของทั้งสองประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 16.00 น. ก่อนเริ่มการประชุมฯ ได้เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับ ท่านสมดี ดวงดี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการเงิน รักษาการนายกรัฐมนตรี สปป.ลาว ณ ทำเนียบรัฐบาล สปป.ลาว โดยทั้งสองฝ่ายต่างยินดีและเน้นให้ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันอย่างรอบด้าน ไม่เฉพาะด้านการปราบปรามยาเสพติดและแผนปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัย แต่ยังรวมถึงการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด การพัฒนาพื้นที่ชายแดนและหมู่บ้านคู่ขนานความมั่นคงสองฝั่งโขงซึ่งเกี่ยวพันเชื่อมโยงกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด สอดคล้องกับแผนแม่บทที่นายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศเห็นชอบที่จะใช้พัฒนาความร่วมมือระหว่างกันอีกด้วย.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้