วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'บิ๊กป้อม' ร่วมถกจีบีซี ไทย-ลาว ม่วนซื่น เพิ่มความร่วมมือ 2 ประเทศ

"บิ๊กป้อม" ประชุม จีบีซี ไทย-ลาว ม่วนซื่น เพิ่มความร่วมมือจริงจัง แก้ปัญหาบุคคล-กลุ่มบุคคล ที่เป็นภัยความมั่นคงทั้งสองประเทศ เมื่อพบเห็นต้องสกัดกั้นปราบปราม ในพื้นที่ฝั่งตนเองอย่างเคร่งครัด

เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 60 พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงผลการเดินทางไปนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม พร้อมคณะ ระหว่างวันที่ 20-21 ธ.ค. 60 ตามคำเชิญของ พล.ท.จันสะหมอน จันยาลาด รมว.ป้องกันประเทศ สปป.ลาว เพื่อร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไปไทย-ลาว ครั้งที่ 24 (GBC) โดยสรุปดังนี้

พล.ท.คงชีพ กล่าวว่า รองนายกฯ และ รมว.กลาโหม ได้นำคณะเข้าเยี่ยมคำนับ พล.ท.จันสะหมอน จันยาลาด รมว.ป้องกันประเทศ สปป.ลาว ณ กระทรวงป้องกันประเทศ โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น และมีมิตรไมตรียิ่ง หลังจากนั้นได้หารือร่วมกันถึงการพัฒนาความร่วมมือด้านความมั่นคงในภาพรวม โดยเห็นพ้องร่วมกัน ที่จะเพิ่มความร่วมมือกันอย่างจริงจัง ต่อปัญหาภัยคุกคามจากยาเสพติด และกลุ่มบุคคลที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของทั้งสองประเทศ ซึ่งเป็นปัญหาที่บั่นทอนเสถียรภาพความมั่นคงและคุณภาพชีวิตประชาชนของทั้งสองประเทศ

ต่อจากนั้น พล.อ.ประวิตร และ พล.ท.จันสะหมอน ได้ทำหน้าที่ประธานร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไปไทย-ลาว ครั้งที่ 24 (GBC) โดยรับทราบความคืบหน้าของพัฒนาการความร่วมมือการดำเนินงานร่วมกันที่ผ่านมา ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันว่า ความสัมพันธ์ไทย-ลาว นับวันมีความผูกพันใกล้ชิดกันมากขึ้น การเดินหน้าร่วมมือกันสนับสนุนให้ทุกกลไกที่เกี่ยวข้อง ได้ปฏิบัติตามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงบริเวณชายแดนทั้งสองประเทศอย่างจริงจังที่ผ่านมา ในการแก้ปัญหาและดูแลรักษาผลประโยชน์ร่วมกัน ส่งผลให้การเสริมสร้างและพัฒนาความมั่นคงตามแนวชายแดนของทั้งสองประเทศ มีความก้าวหน้า และเกิดผลเป็นรูปธรรมร่วมกันกับประชาชนทั้งสองประเทศมากขึ้น

นอกจากนั้น ที่ประชุมเห็นชอบร่วมกัน ให้สนับสนุนจัดการประชุม กระชับความร่วมมือกันในระดับต่างๆ ให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อประสานและร่วมกันรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งได้ประเมินการทำงานที่ผ่านมา และเห็นพ้องร่วมกัน ที่จะเพิ่มความเข้มข้นในการส่งเสริมและขับเคลื่อนงานด้านต่างๆ ให้ชัดเจนและจริงจังมากขึ้น ทั้งด้านการวางกำลังและการลาดตระเวนของกองกำลังติดอาวุธของทั้งสองฝ่ายตามแนวชายแดนร่วมกัน ด้านการผ่านเข้า-ออก ของคนและสินค้าข้ามแดน เพื่อร่วมกันป้องกัน สกัดกั้น และปราบปรามผู้ลักลอบนำพาคนเข้าเมืองและแรงงานผิดกฎหมาย การค้ายาเสพติดและสินค้าผิดกฎหมาย การค้าสัตว์ป่า พืชป่าและไม้หวงห้าม

รวมทั้งเน้นย้ำ ความร่วมมือกันจริงจังและเป็นรูปธรรม โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์มากขึ้น ทั้งด้านแรงงาน การต่อต้านการค้ามนุษย์ การแก้ไขปัญหาบุคคลสองสัญชาติ การแก้ปัญหาการก่อการร้ายสากล โดยเฉพาะความร่วมมือกันแก้ปัญหาบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ที่เป็นภัยต่อความมั่นคงไทย-ลาว โดยเห็นชอบให้ทั้งสองฝ่ายสกัดกั้น และปราบปราม หากปรากฏพบเห็นการเคลื่อนไหวของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของทั้งสองประเทศ ในพื้นที่ของตนอย่างเคร่งครัด โดยให้ประสานแลกเปลี่ยนข่าวสารร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

หลังจากนั้น รอง นรม.และ รมว.กห.และ รมว.ป้องกันประเทศของ สปป.ลาว ได้ลงนามร่วมกันในบันทึก การประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไปไทย- ลาว ครั้งที่ 24 ซึ่งการขับเคลื่อนดำเนินงานความมั่นคงตามผลการประชุมร่วมกันของทั้งสองฝ่ายในปี 2561 จะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยรักษาเสถียรภาพความมั่นคงของความเป็นชายแดนแห่งสันติภาพ มิตรภาพ เสถียรภาพ ที่มีความสงบ มั่นคง และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศไปด้วยกันอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น

"บิ๊กป้อม" ประชุม จีบีซี ไทย-ลาว ม่วนซื่น เพิ่มความร่วมมือจริงจัง แก้ปัญหาบุคคล-กลุ่มบุคคล ที่เป็นภัยความมั่นคงทั้งสองประเทศ เมื่อพบเห็นต้องสกัดกั้นปราบปราม ในพื้นที่ฝั่งตนเองอย่างเคร่งครัด 21 ธ.ค. 2560 14:41 21 ธ.ค. 2560 15:21 ไทยรัฐ