วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"สำนักงานพัฒนาวิจัยเกษตร" เปิดแผนปี 61 เน้นนำงานวิจัยต่อยอด-สร้างธุรกิจ

สวก.รับลูกนโยบายรัฐเน้นวิจัยแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า พร้อมนำผลงานทางนวัตกรรมไปลงทุนด้านธุรกิจและเกษตรสมัยใหม่...

นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร หรือ สวก. กล่าวว่า ทิศทางที่ สวก.มุ่งทำวิจัยในปี 2561 มุ่งด้านการลดต้นทุนการผลิตให้มีศัยกภาพในการแข่งขันที่มีคุณภาพความปลอดภัยสูง พร้อมทั้งนำผลงานนวัตกรรมมาลงทุนทางธุรกิจ โดยเฉพาะในเรื่องของแปรรูปสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าสูง นอกจากนั้น จะสนับสนุนให้เกิดการลงทุนธุรกิจ เช่น เวชสำอาง อาหารเพื่อสุขภาพ โภชนเภสัช อาหารเสริม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สามารถไปส่งเสริมสุขภาพของประชาชน

ดังนั้น เพื่อสนองนโยบายภาครัฐ การวิจัยในปีหน้าจะมุ่งด้านการเพิ่มมูลค่า มุ่งเน้นเรื่องของเกษตรสมัยใหม่ให้ได้ผลผลิตสูง ลดการผลิต เพิ่มคุณภาพสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการซื้อขายจะเปลี่ยนไป ไม่เน้นปริมาณ แต่เน้นคุณภาพเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คุ้มทุน 

"การส่งออกจากเดิมที่ไทยส่งออกข้าวเป็นสินค้าเกษตรกร จากนี้ จะมุ่งไปในด้านการทำสารสกัดจากข้าว ซึ่งจะทำให้มูลค่าสูง ซึ่งเราโชคดีที่มีแหล่งวัตุดิบคุณภาพ ตลาดโลกให้การยอมรับ ดังนั้น จากนี้ไปนักวิจัยไทยจึงมุ่งปรับเปลี่ยนในทางการสกัดและการทำโภชนเภสัช โดยสวก.ร่วมกับมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าว อย่าง ม.แม่ฟ้าหลวง ม.สุรนารี ที่เชี่ยวชาญด้านการสกัดสารลูทีนจากรังไหม" ผู้อำนวยการ สวก. กล่าว

นางพรรณพิมล กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ในด้านของกลุ่มสมุนไพร ปี 2561 สวก.จะมุ่งเป้าสนับสนุนการขึ้นทะเบียนคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย.การจดสิทธิบัตร การขึ้นทะเบียนบัญชียาหลักแห่งชาติ โดยมุ่งส่งออกไปยังไปยังกลุ่มประเทศฝรั่งเศส ยุโรป เอเชีย ญี่ปุ่น จีนเกาหลี และอังกฤษ ซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจากับเอกชน คาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าและการส่งออกได้ไม่ต่ำกว่า 13,000 ล้านบาท.

สวก.รับลูกนโยบายรัฐเน้นวิจัยแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า พร้อมนำผลงานทางนวัตกรรมไปลงทุนด้านธุรกิจและเกษตรสมัยใหม่... 21 ธ.ค. 2560 13:08 21 ธ.ค. 2560 13:21 ไทยรัฐ