วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ศรีสุวรรณ' จี้ สนช.ตัดอำนาจดักฟัง ป.ป.ช.ขู่ฟ้องศาลฯ หากดื้อผ่าน ก.ม.

"ศรีสุวรรณ" ร่อนแถลงการณ์ จี้ สนช.ตัดอำนาจดักฟังข้อมูล ออกจาก พ.ร.ป.ป.ป.ช. เหตุละเมิดสิทธิเสรีภาพบุคคล ขู่ฟ้องศาลฯ หากดื้อผ่านกฎหมาย

เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 60 นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย กล่าวว่า สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้ออกแถลงการณ์ เรื่อง ขอคัดค้านร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ... มาตรา 37/3 ตามที่ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กำลังพิจารณาวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ในวันเดียวกันนี้ เนื่องจากสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เห็นว่าในมาตรา 37/3 ที่บัญญัติให้อำนาจ พนักงานเจ้าหน้าที่อาจใช้เครื่องมือสื่อสารคมนาคม เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ หรือด้วยวิธีการอื่นใด ในการสะกดรอยผู้ต้องสงสัยว่ากระทำความผิด หรือจะกระทำความผิดฐานร่ำรวยผิดปกติ หรือทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ตามกฎหมายอื่น หรือความผิดอื่นที่ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวกำหนดนั้น เป็นการออกกฎหมายที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 25 และมาตรา 26 โดยชัดแจ้ง ถือได้ว่าเป็นการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคล และเป็นการออกกฎหมายที่มีผลเป็นการจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคล ซึ่งไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา 232 ถึงมาตรา 237 หรือไม่ ขอร้องเรียนให้ สนช.พิจารณาตัดมาตราดังกล่าวทิ้งไป หากยังดื้อดึงผ่านเป็นกฎหมายออกมา สมาคมฯ จะยื่นฟ้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อวินิจฉัยว่ามาตราดังกล่าวขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ เพื่อไม่ให้มีผลบังคับใช้ต่อไป

"ศรีสุวรรณ" ร่อนแถลงการณ์ จี้ สนช.ตัดอำนาจดักฟังข้อมูล ออกจาก พ.ร.ป.ป.ป.ช. เหตุละเมิดสิทธิเสรีภาพบุคคล ขู่ฟ้องศาลฯ หากดื้อผ่านกฎหมาย 21 ธ.ค. 2560 12:53 21 ธ.ค. 2560 13:00 ไทยรัฐ