วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่?

น่าจะนับเป็นครั้งแรกที่มีการร้องให้ศาลตัดสินว่าคำสั่ง คสช.ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่? เมื่อตัวแทนภาคประชาชน 7 กลุ่ม นำโดยนายรังสิมันต์ โรม จากกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย ได้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยว่าคำสั่ง คสช.ที่ 3/2558 ที่ให้เจ้าหน้าที่รัฐควบคุมตัวบุคคลผู้ฝ่าฝืนคำสั่ง ได้เกิน 7 วัน โดยไม่มีหมายขังจากศาล ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่?

คำร้องระบุด้วยว่า คำสั่ง คสช. ยังห้ามชุมนุมเกิน 5 คน และกล่าวหาว่า คสช.ใช้คำสั่งนี้เป็นเครื่องมือลงโทษประชาชนผู้เห็นต่าง น่าจะขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 44 ที่ระบุว่า บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ ตัวแทนภาคประชาชนต้องการพิสูจน์ว่า รัฐธรรมนูญนี้คุ้มครองสิทธิเสรีภาพประชาชนได้จริงหรือไม่?

หลายคนอาจจะมีความสงสัยในทำนองเดียวกัน โดยเฉพาะในเรื่องสิทธิและเสรีภาพของประชาชน หลังจากที่รัฐธรรมนูญใหม่ 2560 ถูกประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน ถึงบัดนี้เป็นเวลากว่า 8 เดือนแล้ว แต่ประชาชนก็ยังไม่มีสิทธิเสรีภาพ ตามที่รัฐธรรมนูญรับรอง แสดงว่าแม้แต่รัฐธรรมนูญเองก็ยังไม่มีผลใช้บังคับเต็มใบ ติดขัดที่คำสั่ง คสช.

คำร้องของตัวแทนภาคประชาชน ตรงกับข้อเรียกร้องบางส่วนของอียู หรือสหภาพยุโรป ที่นายกรัฐมนตรีชี้แจงว่า เหตุที่อียูฟื้นความสัมพันธ์ด้านการเมืองกับไทย ด้วยตระหนักถึงบทบาทสำคัญของไทย ในฐานะประเทศผู้ประสานการเจรจา และสนับสนุนการขยายความร่วมมือระหว่างกลุ่มประเทศอียูกับอาเซียน คำกล่าวของนายกรัฐมนตรีเป็นเพียงประเด็นหนึ่ง

แต่คำแถลงของอียูยังมีอีก 13 ข้อ เช่น ข้อที่ 2 เรียกร้องให้ประเทศไทยคืนสู่กระบวนการประชาธิปไตยโดยเร่งด่วนที่สุด โดยผ่านการเลือกตั้งที่น่าเชื่อถือ ข้อที่ 3 แสดงความกังวลเรื่องสิทธิเสรีภาพในไทย ถูกลิดรอนอย่างรุนแรง ตามกฎหมายและคำสั่ง คสช. จึงเรียกร้องให้ยกเลิกการจำกัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และการชุมนุม

ยังมีข้อเรียกร้องอีกหลายประเด็น รวมทั้งที่ระบุว่าการลงนามและเจรจากับประเทศไทยเกี่ยวกับความตกลงเขตการค้าเสรี จะสามารถทำได้กับรัฐบาลพลเรือน ที่มาจากการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญใหม่ ทั้งหมดนี้ไม่ได้หมายความว่ารัฐบาล คสช. จะต้องปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของอียูทุกข้อ เพราะไทยเป็นประเทศเอกราช มีอธิปไตยของตนเอง

หากรัฐบาลเห็นว่า ข้อเรียกร้องใดเป็นเรื่องดี จะทำให้ความสัมพันธ์กับอียูราบรื่น และเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งด้านการค้าหรือการลงทุนก็อาจปฏิบัติตาม หากเป็นว่าไม่มีประโยชน์ก็เมินเฉยเสีย แต่รัฐบาล คสช.เคยทำตามแรงกดดันของต่างประเทศมาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการค้ามนุษย์ การประมง และการบิน เพราะเป็นผลดีต่อประเทศ.

น่าจะนับเป็นครั้งแรกที่มีการร้องให้ศาลตัดสินว่าคำสั่ง คสช.ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่? เมื่อตัวแทนภาคประชาชน 7 กลุ่ม นำโดยนายรังสิมันต์ โรม จากกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย ได้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัย... 21 ธ.ค. 2560 09:04 21 ธ.ค. 2560 18:12 ไทยรัฐ