วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แนะร้านสะดวกซื้อสร้างสุขา ชูจุดขายตอบแทนนักท่องเท่ียวเทียบเท่าเมืองนอก

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยหลังมอบนโยบายแก่คณะกรรมการและผู้บริหารการท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย (ททท.) ว่า ททท.ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการตลาด ต้องทำงานให้สอดประสานกับด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มากขึ้น โดยใช้ความรู้และชำนาญเข้าไปช่วยกำหนดทิศทางการบริหารจัดการที่เหมาะสม แม้ว่าที่ผ่านมา ททท.ถือว่าทำได้ดีแล้วด้านการพัฒนาตลาด แต่ในส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวฯ ซึ่งดูแลด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวยังทำงานตามไม่ทัน ขาดการประสานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง และตนได้เริ่มต้นรับฟังการทำงานของอีกฝ่ายให้มากขึ้นเพื่อให้เข้าใจถึงข้อจำกัด เพื่อทำให้เกิดการวางแนวทางนำท่องเที่ยวเป็นกลไกเข้าไปถึงชุมชนได้อย่างเหมาะสม

“ททท.จะต้องไปช่วยเตรียมความพร้อม คือการท่องเที่ยวระดับชุมชน ต้องมีตัวชี้วัดด้านอัตราการรองรับนักท่องเที่ยวที่เหมาะสมของแต่ละพื้นที่ เพราะในระดับท้องถิ่นแต่ละแห่ง มีความสามารถรองรับมวลชนได้ไม่เท่ากัน เพื่อไม่ให้เป็นการเสียอัตลักษณ์ของชุมชน จึงควรมีผู้มีความเชี่ยวชาญไปกำหนด เช่น ระบุว่าการรองรับรถบัสที่เข้าไปในเมืองควรจะมีปริมาณกี่คันต่อวัน รับนักท่องเที่ยวได้กี่กรุ๊ป กรุ๊ปละกี่คน”

ขณะที่ความคืบหน้าในการผลักดันความพร้อมของชุมชน นอกเหนือจากแนวคิดที่ได้หารือกับกระทรวงมหาดไทยให้ลดภาษีป้ายกับร้านค้าตึกแถวที่มีคนในชุมชนเป็นเจ้าของ เพื่อให้บริการเปิดห้องน้ำให้บริการนักท่องเที่ยวแล้ว อยากชักจูงใจให้ร้านสะดวกซื้อต่างๆมาร่วมสร้างห้องน้ำบริการภายในร้าน เพื่อสร้างความสะดวกกับนักท่องเที่ยว เหมือนกับร้านสะดวกซื้อที่ต่างประเทศมีห้องน้ำให้บริการเป็นเรื่องปกติแล้ว ถือว่าเป็นจุดขายและบริการตอบแทนลูกค้า แต่ในไทยยังไม่มีแพร่หลาย หากมีการส่งเสริมเป็นกรณีตัวอย่างให้เห็นว่าชาวบ้านได้ประโยชน์จริงจะดึงดูดให้ผู้ประกอบการร้านสะดวกซื้อ หันมาลงทุนสร้างห้องน้ำเพิ่มเติมเพื่อให้นักท่องเที่ยวใช้บริการด้วย.

ททท.ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการตลาด ต้องทำงานให้สอดประสานกับด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มากขึ้น โดยใช้ความรู้และชำนาญเข้าไปช่วยกำหนดทิศทางการบริหารจัดการที่เหมาะสม... 21 ธ.ค. 2560 07:55 21 ธ.ค. 2560 08:41 ไทยรัฐ