วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ขุดสำรวจโบราณคดี พัฒนาคลองโอ่งอ่าง

นายณรงค์ เรืองศรี ผอ.สำนักการระบายน้ำ (สนน.) เปิดเผยความคืบหน้าการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองโอ่งอ่าง ว่า ในวันศุกร์ที่ 22 ธ.ค.นี้ สนน.จะเปิดให้บริษัทเอกชนที่สนใจยื่นเอกสารประกวดราคางานขุดค้นทางโบราณคดีตามพื้นที่ริมคลองโอ่งอ่างตั้งแต่บริเวณสะพานดำรงสถิต-สะพานโอสถานนท์ เพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสภาพแวดล้อมคลองโอ่งอ่าง คาดว่าภายหลังได้ผู้รับจ้างจะสามารถลงนามสัญญาได้ช่วงกลางเดือนมกราคม 2561 และกำหนดเวลาขุดสำรวจประมาณ 90-120 วัน ในการขุดค้นทางโบราณคดี เบื้องต้นกรมศิลปากรได้กำหนดจุดสำรวจคือ ตามแนวกำแพงคลองโบราณเดิม โดยกรมศิลปากรจะร่วมสำรวจซากโบราณวัตถุและโบราณสถานด้วย ส่วนการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองโอ่งอ่างระยะแรก ภายใต้งบประมาณกว่า 379 ล้านบาท อยู่ระหว่างขั้นตอนหาผู้รับจ้าง.

นายณรงค์ เรืองศรี ผอ.สำนักการระบายน้ำ (สนน.) เปิดเผยความคืบหน้าการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองโอ่งอ่าง ว่า ในวันศุกร์ที่ 22 ธ.ค.นี้ สนน.จะเปิดให้บริษัทเอกชนที่สนใจยื่นเอกสารประกวดราคา 21 ธ.ค. 2560 04:28 21 ธ.ค. 2560 04:28 ไทยรัฐ