วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มติศาล รธน.ชี้ร่างผ่านแดนสินค้า ไทย-เขมร ไม่ต้องขอความเห็นรัฐสภา

มติศาลรัฐธรรมนูญ ชี้ร่างบันทึกความเข้าใจผ่านแดนสินค้าไทย-กัมพูชา ไม่ต้องขอความเห็นชอบจากรัฐสภา


เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.60 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาลรัฐธรรมนูญ ได้พิจารณาคำร้องกรณีที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามมาตรา 178 วรรคห้า ว่า ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการผ่านแดนสินค้า ระหว่างกรมศุลกากรแห่งราชอาณาจักรไทย และกรมศุลกากรและสรรพสามิตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นหนังสือสัญญาเกี่ยวกับการค้าเสรีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 178 วรรคสาม ที่ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 178 วรรคสองหรือไม่ ทั้งนี้ผลการพิจารณา ศาลมีมติเอกฉันท์ว่าร่างบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยการผ่านแดนสินค้าระหว่างกรมศุลกากรแห่งราชอาณาจักรไทย และกรมศุลกากรและสรรพสามิตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นหนังสือสัญญาเกี่ยวกับการค้าเสรี ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 178 แต่ไม่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการค้าหรือการลงทุนของประเทศอย่างกว้างขวาง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 178 วรรคสอง ขณะเดียวกันมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 6 ต่อ 3 เห็นว่าเป็นหนังสือสัญญาเกี่ยวกับการค้าเสรี ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 178 วรรคสาม ดังนั้นจึงไม่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 178 วรรคสอง โดยศาลรัฐธรรมนูญได้แจ้งผลคำวินิจฉัยให้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบแล้ว.

มติศาลรัฐธรรมนูญ ชี้ร่างบันทึกความเข้าใจผ่านแดนสินค้าไทย-กัมพูชา ไม่ต้องขอความเห็นชอบจากรัฐสภา 20 ธ.ค. 2560 17:27 20 ธ.ค. 2560 17:38 ไทยรัฐ