วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ปูพรมปศุสัตว์อินทรีย์ รับยุทธศาสตร์ชาติ

ปูพรมปศุสัตว์อินทรีย์ รับยุทธศาสตร์ชาติ

  • Share:

กรมปศุสัตว์ขยายผลพื้นที่ผลิตสินค้าปศุสัตว์อินทรีย์ 24 จังหวัด พร้อมเพิ่มจำนวนชนิดสินค้าป้อนตลาดพรีเมียม เพิ่มทางเลือกผู้บริโภคเพื่อสุขภาพ

นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า จากการที่กรมปศุสัตว์ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการขับเคลื่อนพัฒนาและส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ของประเทศตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมรองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ปี 2560-64 สำหรับปี 2560 กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์แก่เกษตรกรที่มีความพร้อมไปแล้วกว่า 230 ราย ขณะเดียวกัน ยังสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อพัฒนาระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ 93 ฟาร์ม ได้ตรวจรับรอง

ฟาร์มมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ไปแล้ว 144 ฟาร์ม เป็นโคนมและน้ำนมดิบอินทรีย์ 4 ฟาร์ม ไก่พื้นเมืองอินทรีย์ 4 ฟาร์ม ไก่งวงอินทรีย์ 1 ฟาร์ม ไก่ไข่อินทรีย์ 134 ฟาร์ม และไก่เนื้ออินทรีย์ 1 ฟาร์ม

และได้ตรวจรับรองโรงงานผลิตภัณฑ์น้ำนมพาสเจอไรซ์อินทรีย์ 1 แห่ง โรงงานวัตถุดิบอาหารสัตว์อินทรีย์ (ปลาป่น) 2 แห่ง โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อไก่อินทรีย์ 1 แห่ง และรับรองมาตรฐานระบบการผลิตพืชอาหารสัตว์อินทรีย์ 1 ราย ทั้งยังได้ร่วมพัฒนาตลาดสีเขียวจำนวน 17 แห่ง และสร้างฐานข้อมูลการปศุสัตว์อินทรีย์ 9 แห่ง

นายวีรชาติ เผยอีกว่า ในปี 2561 กรมปศุสัตว์ได้มีแผนเร่งขยายผลการส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งขยายพื้นที่และเพิ่มปริมาณการผลิตสินค้าปศุสัตว์อินทรีย์ป้อนตลาดพรีเมียม เพื่อรองรับความ ต้องการของผู้บริโภคกลุ่มรักสุขภาพที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ตลอดจนมุ่งยกระดับมาตรฐานและการรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ มีเป้าหมายขยายพื้นที่ส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ใน 24 จังหวัด เพิ่มจำนวนสินค้าเป็น 5 ชนิด ประกอบด้วย โคนม ไก่ไข่ เป็ดไข่ ไก่งวง หมูหลุม และแปลงพืชอาหารสัตว์อินทรีย์คาดว่าจะมีฟาร์มรายใหม่ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ไม่น้อยกว่า 70 ฟาร์ม และมีฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสามารถรักษาสถานภาพได้ไม่น้อยกว่า 70%.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้