วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ใช้จ่ายบัตรคนจนสะพัด 8.6 พันล้าน คนช็อปร้านธงฟ้า ซื้อแก๊ส 2 ล้านกว่า

ใช้จ่ายบัตรคนจนเพิ่มต่อเนื่อง 8.6 พันล้านบาท ส่วนใหญ่ร้านธงฟ้า ขณะที่ค่ารถบขส. คิดเป็นเงิน 19 ล้านกว่า รถไฟ 25.97 ล้าน ติดตั้งเครื่องรูด ครอบคลุมทุกตำบลแล้วกว่า 1.8 หมื่นเครื่อง...

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ได้แจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แก่ผู้มีสิทธิอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้มีสิทธิได้ใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มมากขึ้น โดยตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.-17 ธ.ค. 2560 กรมบัญชีกลางได้จ่ายเงินแล้วกว่า 8,651 ล้านบาท แบ่งเป็นจ่ายให้ร้านธงฟ้าประชารัฐ เป็นเงินกว่า 8,603 ล้านบาท ค่าซื้อก๊าซหุงต้ม เป็นเงิน 2.14 ล้านบาท ค่าโดยสารรถ บขส. เป็นเงิน 19.69 ล้านบาท และค่าโดยสารรถไฟ เป็นเงิน 25.97 ล้านบาท

สำหรับความคืบหน้าในการติดตั้งเครื่อง EDC ทาง ธนาคารกรุงไทย ได้ติดตั้งเครื่องที่ร้านธงฟ้าประชารัฐครอบคลุมทุกตำบล รวมทั้งรถโมบายแล้ว จำนวนกว่า 18,000 เครื่อง และได้ติดตั้งเครื่อง EDC ให้กับร้านก๊าซหุงต้ม จำนวน 819 ร้านค้า จากจำนวน 984 ร้านค้า โดยส่งคืนข้อมูลร้านค้าก๊าซหุงต้มที่ไม่ครบถ้วนถูกต้องให้กระทรวงพลังงานปรับปรุงแก้ไข จำนวน 1,386 ร้านค้า โดยให้เร่งแก้ไขข้อมูลพร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลของร้านก๊าซหุงต้มที่พร้อมติดตั้งเครื่อง EDC กลับมายังกรมบัญชีกลางโดยเร็วที่สุด เพื่อให้สามารถติดตั้งได้ครบตามเป้าหมายจำนวน 7,000 เครื่อง ภายในเดือนธ.ค. 2560 นี้

พร้อมย้ำว่า การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันให้แก่ผู้มีสิทธิ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้มีสิทธิได้อย่างยั่งยืน และยังช่วยให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจแต่ละพื้นที่มากขึ้นด้วย.

ใช้จ่ายบัตรคนจนเพิ่มต่อเนื่อง 8.6 พันล้านบาท ส่วนใหญ่ร้านธงฟ้า ขณะที่ค่ารถบขส. คิดเป็นเงิน 19 ล้านกว่า รถไฟ 25.97 ล้าน ติดตั้งเครื่องรูด ครอบคลุมทุกตำบลแล้วกว่า 1.8 หมื่นเครื่อง... 20 ธ.ค. 2560 14:10 20 ธ.ค. 2560 14:28 ไทยรัฐ