วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
‘SWOC’ ปลายทาง ‘สทนช.’

‘SWOC’ ปลายทาง ‘สทนช.’

โดย สะ-เล-เต
21 ธ.ค. 2560 05:01 น.
  • Share:


คสช.มีคำสั่งจัดตั้งสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ให้เป็นส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี

หลายคนยังไม่เข้าใจตั้งขึ้นมาเพื่ออะไร จะให้ทำงานด้านน้ำซ้ำซ้อนที่มีอยู่กว่า 30 หน่วยงาน อย่างนั้นเหรอ...จริงๆแล้ว สทนช.เป็นหน่วยงานที่รัฐบาลตั้งขึ้นมาเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำของประเทศมีเอกภาพ ลดความซ้ำซ้อน ให้ทำหน้าที่บูรณาการข้อมูล แผนงาน โครงการ งบประมาณ ตลอดจนการติดตามประเมินผล ควบคุมการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับน้ำ รวมทั้งการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำของประเทศให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเตรียมรองรับ พ.ร.บ. ทรัพยากรน้ำ ที่จะคลอด ออกมาเร็วๆนี้

เมื่อพิจารณาจากภารกิจ สทนช. คงเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญ และคนไทยจำนวนไม่น้อยคงฝากความหวังให้หน่วยงานนี้เข้ามาแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำของประเทศให้ได้เสียที...แต่จะทำงานได้แค่ไหน

ผ่านมาถึงวันนี้ ระบบฐานข้อมูลที่จะใช้ในการคิด วิเคราะห์ รวบรวมเพื่อสั่งการ บุคลากร สถานที่ทำงานยังหาความมั่นคงให้ตัวเองไม่ได้เลย... แล้วจะจัดการน้ำให้มั่นคงได้อย่างไร?

ต้องยอมรับปัญหาน้ำในปัจจุบัน รอช้าไม่ได้ เพราะโลกเปลี่ยนไป ท่วมแล้งเกิดได้ทั้งปี...หัวใจหลักสำคัญในการแก้ปัญหาอยู่ที่ข้อมูล จะให้ สทนช. เริ่มต้นใหม่ทำใหม่ทั้งหมด ไม่เพียงแต่สิ้นเปลืองงบประมาณ ยังเสียเวลาไม่ทันต่อสถานการณ์

หนทางทำได้เร็ว ในแบบลงทุนต่ำแต่ได้ประสิทธิภาพสูง...ควรนำหน่วยงานที่มีอยู่เดิมมาพัฒนาต่อยอด

และหน่วยงานที่เหมาะสม “ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ” หรือ “SWOC” ภายในกรมชลประทาน เนื่องจากเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลด้านน้ำทั้งหมดของประเทศที่ทันสมัยที่สุด สามารถนำข้อมูลมาใช้งานได้ทันที และยังมีระบบการประชุมประสานสั่งการหน่วยงานปฏิบัติในพื้นที่ ทำเลที่ตั้งยังอยู่ไม่ไกลจากที่ทำงานนายกรัฐมนตรี สถานที่กว้างขวางเพียงพอที่จะรองรับบุคลากร ที่ส่วนใหญ่จะโอนย้ายมาจากกรมชลประทาน

SWOC น่าจะเป็นคำตอบสุดท้าย เหมาะจะเป็นที่ตั้ง สทนช.

สะ–เล–เต

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้