วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ว่าแต่เขาอิเหนาเป็นเอง

ว่าแต่เขาอิเหนาเป็นเอง

โดย สายล่อฟ้า
21 ธ.ค. 2560 05:01 น.
  • Share:

ค่านิยมใหม่เริ่มต้นถูกทาง มีข่าวเล็กๆที่ไม่ค่อยมีใครสนใจเท่าใดนัก แต่เป็นเรื่องใหญ่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันได้ไม่น้อย

นั่นคือการสร้าง “ค่านิยม” ในสังคมข้าราชการและอาจหมายรวมไปถึงสังคมไทยอีกด้วย ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีในระบบราชการ

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ลงนามในประกาศกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 28 ต.ค.2559 เรื่องการให้และรับของขวัญ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และผู้บังคับบัญชาเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2560

อีกเพียงไม่กี่วันก็จะเข้าสู่ปีใหม่ปี 2561 ก็เลยฝากเรื่องนี้ให้เอาไปคิด โดยเฉพาะข้าราชการกระทรวงที่ควรเอาแบบอย่าง

“เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2560 ที่ใกล้เข้ามานี้ ข้าราชการชั้นผู้น้อยนิยมมอบหรือเรี่ยไรเพื่อจัดหาของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นการสร้างทัศนคติที่ผิด ทั้งยังเป็นช่องทางให้เกิดการประพฤติมิชอบในวงการ

มติ ครม. เมื่อวันที่ 8 ม.ค.2540 ให้ถือปฏิบัติว่าข้าราชการชั้นผู้น้อย พึงลดการให้ของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชาหรือสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่

เพื่อสร้างค่านิยมให้เกิดการประหยัดและสร้างทัศนคติที่ถูกต้องโดยหัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาต้องดำรงตนเกี่ยวกับการเรี่ยไร ละการให้หรือรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดให้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง”

ปรากฏว่า มีอีก 2 กระทรวง คือ คลังกับพลังงาน ได้ขานรับในเรื่องนี้

แต่อีกหลายกระทรวงยังไม่มีเรื่องนี้ให้ปรากฏ เพราะไม่ถือว่าเป็นคำสั่งหรือกฎหมายที่บังคับให้ต้องปฏิบัติ

ว่าที่จริง แล้วรัฐบาล คสช. ซึ่งก็มีการย้ำทำย้ำคิดที่ต้องการสร้าง “ค่านิยมใหม่” เพื่อให้สังคมร่วมกันแก้ไขและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ

มีการรณรงค์ร่วมกับภาคเอกชน ที่ตั้งองค์กรขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม เพราะการทุจริตนั้นมีองค์ประกอบที่เกี่ยวพันอยู่ 3 ฝ่าย

นักการเมือง ข้าราชการและพ่อค้าเอกชน

ที่ผ่านมามักจะมองและเน้นไปที่นักการเมืองและข้าราชการเท่านั้น แต่ไม่ได้มองว่า หากพ่อค้าไม่ให้ไม่ยอมทำก็จะขาดองค์ประกอบการทุจริตก็ไม่มีทางประสบความสำเร็จได้

การรณรงค์เพื่อแก้ไขปัญหานี้ สำนึกร่วมจึงเป็นการแก้ไขปัญหาที่เป็นพื้นฐานสำคัญ หากเริ่มต้นปลุกสำนึกได้

นั่นแหละคือหนทางแก้ไขที่ยั่งยืนคงทน

หลังจากที่ประเทศไทยผ่านการเมืองในรอบ 10 กว่าที่ผ่านมา เป็นที่รับรู้กันว่ามีการทุจริตกันอย่างมโหฬารพันลึกจนเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เกิดค่านิยมผิดๆ

“โกงแล้วนำมาแบ่งปันกัน” ไม่เป็นไร

แม้แต่เด็กเยาวชนก็เห็นดีเห็นงามไปกับค่านิยมนี้ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าห่วงใยอย่างยิ่ง ยังหมายรวมถึงหากไม่มีการแบ่งเปอร์เซ็นต์ ไม่มีทางพัฒนาประเทศได้

น่ากลัวนะครับ...ถ้าคิดกันอย่างนี้

เมื่อเริ่มต้นในระบบราชการด้วยการไม่ต้องให้ของขวัญต่อผู้บังคับบัญชาก็เท่ากับเป็นการแก้ไขปัญหา “ระบบอุปถัมภ์” ซึ่งเป็นเนื้อนาบุญของสังคมไทย

รัฐบาลควรจะเป็นแบบอย่างนำแนวทางนี้ไปใช้ สร้างความโปร่งใสและไม่ควรไปอุ้มชู หรือแสดงความรู้สึกห่วงหาอาลัยให้กับบุคคลของรัฐบาลที่ถูกข้อกล่าวหา

นั่นเท่ากับเป็นลักษณะ “ว่าแต่เขาอิเหนาเป็นเอง” ที่กินไม่เข้าคายไม่ออกในเวลานี้.

“สายล่อฟ้า”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้