วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แจกของขวัญเอสเอ็มอี

นายสมชาย หาญหิรัญ รมช.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการด้านการเงินเป็นของขวัญปีใหม่เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี)3 โครงการ วงเงินสินเชื่อรวม 80,000 ล้านบาท ซึ่งรัฐบาลช่วยชดเชยดอกเบี้ยให้ 6,395 ล้านบาท ระยะ 7 ปี คาดว่า จะครอบคลุมกลุ่มเอสเอ็มอีเป้าหมาย 51,000 ราย ก่อให้เกิดการจ้างงาน 167,600 คน และเกิดเงินทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 370,000 ล้านบาท ประกอบด้วย1.โครงการฟื้นฟูและเสริมศักยภาพเอสเอ็มอีคนตัวเล็ก ช่วยเหลือเอสเอ็มอีที่ประสบปัญหาทางการเงิน และเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ยาก อุดหนุนสูงสุด 1 ล้านบาท ระยะเวลาชำระหนี้สูงสุด 10 ปี วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท 2.สินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน ช่วยเหลือเอสเอ็มอีในชุมชน ทั้งที่เป็นเกษตรแปรรูป ท่องเที่ยวและชุมชน ให้กู้สูงสุด 5 ล้านบาท ดอกเบี้ยต่ำ 3% คงที่ 3 ปี ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกัน ผ่อนนาน 7 ปี วงเงิน 50,000 ล้านบาท 3.โครงการสุดท้ายสินเชื่อสินเชื่อเสริมแกร่งให้กับเอสเอ็มอี ของธนาคารออมสินปรับเปลี่ยนเครื่องจักร เน้นกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายกู้สูงสุด 15 ล้านบาท ดอกเบี้ยต่ำ 4% คงที่ 7 ปี 20,000 ล้านบาท

รมช.อุตสาหกรรม กล่าวว่า ในปี 2561 สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐยังมีโครงการสินเชื่อสนับสนุนกลุ่มเอสเอ็มอี วงเงิน 165,000 ล้านบาท แบ่งเป็น ธนาคารกรุงไทย 20,000 ล้านบาท ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 95,000 ล้านบาท ธนาคารออมสิน 45,000 ล้านบาท และธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 5,000 ล้านบาท ทั้งนี้ เมื่อรวมกับแพ็กเกจที่รัฐบาลจัดเพิ่มให้อีก 80,000 ล้านบาท ทำให้มีสินเชื่อเพื่อเอสเอ็มอี ทั้งสิ้น 245,000ล้านบาท.

นายสมชาย หาญหิรัญ รมช.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการด้านการเงินเป็นของขวัญปีใหม่เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี)3 โครงการ 20 ธ.ค. 2560 08:23 20 ธ.ค. 2560 09:16 ไทยรัฐ