วันอังคารที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แจกของขวัญเอสเอ็มอี

นายสมชาย หาญหิรัญ รมช.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการด้านการเงินเป็นของขวัญปีใหม่เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี)3 โครงการ วงเงินสินเชื่อรวม 80,000 ล้านบาท ซึ่งรัฐบาลช่วยชดเชยดอกเบี้ยให้ 6,395 ล้านบาท ระยะ 7 ปี คาดว่า จะครอบคลุมกลุ่มเอสเอ็มอีเป้าหมาย 51,000 ราย ก่อให้เกิดการจ้างงาน 167,600 คน และเกิดเงินทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 370,000 ล้านบาท ประกอบด้วย1.โครงการฟื้นฟูและเสริมศักยภาพเอสเอ็มอีคนตัวเล็ก ช่วยเหลือเอสเอ็มอีที่ประสบปัญหาทางการเงิน และเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ยาก อุดหนุนสูงสุด 1 ล้านบาท ระยะเวลาชำระหนี้สูงสุด 10 ปี วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท 2.สินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน ช่วยเหลือเอสเอ็มอีในชุมชน ทั้งที่เป็นเกษตรแปรรูป ท่องเที่ยวและชุมชน ให้กู้สูงสุด 5 ล้านบาท ดอกเบี้ยต่ำ 3% คงที่ 3 ปี ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกัน ผ่อนนาน 7 ปี วงเงิน 50,000 ล้านบาท 3.โครงการสุดท้ายสินเชื่อสินเชื่อเสริมแกร่งให้กับเอสเอ็มอี ของธนาคารออมสินปรับเปลี่ยนเครื่องจักร เน้นกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายกู้สูงสุด 15 ล้านบาท ดอกเบี้ยต่ำ 4% คงที่ 7 ปี 20,000 ล้านบาท

รมช.อุตสาหกรรม กล่าวว่า ในปี 2561 สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐยังมีโครงการสินเชื่อสนับสนุนกลุ่มเอสเอ็มอี วงเงิน 165,000 ล้านบาท แบ่งเป็น ธนาคารกรุงไทย 20,000 ล้านบาท ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 95,000 ล้านบาท ธนาคารออมสิน 45,000 ล้านบาท และธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 5,000 ล้านบาท ทั้งนี้ เมื่อรวมกับแพ็กเกจที่รัฐบาลจัดเพิ่มให้อีก 80,000 ล้านบาท ทำให้มีสินเชื่อเพื่อเอสเอ็มอี ทั้งสิ้น 245,000ล้านบาท.