วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
คพ.ปรับสถานประกอบการทิ้งน้ำเสีย

คพ.ปรับสถานประกอบการทิ้งน้ำเสีย

  • Share:

นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า คพ. ได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อให้คลองแสนแสบใสสะอาด เข้าตรวจสอบการระบายน้ำทิ้งจากสถานประกอบการในพื้นที่ริมคลองแสนแสบ ครอบคลุมพื้นที่ 21 เขต ในกรุงเทพฯ รวม 631 แห่ง ประกอบด้วย โรงแรม อาคารชุด ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล ร้านอาหาร ตลาด และที่ดินจัดสรร ผลการตรวจสอบพบว่า มีสถานประกอบการถึง 412 แห่ง ระบายน้ำทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อม เกินค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ซึ่งส่วนใหญ่มีปัญหาด้านเทคนิคการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ขาดบุคลากรที่มีความรู้ และประสบการณ์ในการเดินระบบ และมีข้อจำกัดด้านโครงสร้าง พื้นที่ในการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ทั้งนี้ คพ.ได้ใช้มาตรการบังคับทางกฎหมาย โดยออกคำสั่งให้สถานประกอบการทั้ง 412 แห่ง ปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ ให้บำบัดน้ำทิ้งได้ตามค่ามาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด

นางสุณีกล่าวอีกว่า ผลการตรวจติดตามหลังครบกำหนดคำสั่งฯ แล้วปรากฏว่า ยังมีสถานประกอบการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษจำนวน 75 แห่ง ซึ่งได้ดำเนินการปรับรายวันแล้ว 49 แห่ง โดยการปรับมีโทษสูงสุดในอัตรา 2,000 บาท/วัน จนกว่าจะปรับปรุงแก้ไขตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ คพ.ได้ใช้มาตรการเชิงรุกในการบำบัดน้ำเสีย โดยในปี 2561 จะจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติให้ใช้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเดียวกัน.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้