วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โรงจำนำ กทม.กำไรสูงสุดรอบ 10 ปี

ทั้งจากดอกเบี้่ยแถมคนไม่มีเงินไถ่-ขายทรัพย์หลุดจำนำกำไรอื้อ

เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. รายงานข่าวจากสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร (สธก.) แจ้งว่า ในปีงบประมาณ 2560 ตั้งแต่เดือน ต.ค.2559 ถึงเดือน ก.ย.2560 มีผู้ใช้บริการสถานธนานุบาลของ กทม. ทั้งสิ้น 469,612 ราย มียอดจำนำรวม 6,930 ล้านบาท ในส่วนนี้ สธก.มีรายได้จากดอกเบี้ย 280 ล้านบาท รายได้จากการขายทรัพย์หลุดจำนำ 83 ล้านบาท และดอกเบี้ยเงินฝากจากธนาคาร และอื่นๆ 14 ล้านบาท รวม สธก.มีรายรับประจำปี 2560 จำนวน 377 ล้านบาท รายจ่าย 120 ล้านบาท กำไรสุทธิ 257 ล้านบาท ขณะที่กำไรในปี 2559 อยู่ที่ 227 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.89 นอกจากนี้ ยังพบว่าในปี 2560 สธก.มีกำไรการจำหน่ายทรัพย์หลุดเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 26 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 46.48 เนื่องจากทาง สธก.เร่งระบายทรัพย์หลุดจำนำที่เก็บไว้ตั้งแต่เดือน พ.ค 2558 ถึงเดือน ต.ค.2560 โดยกำไรในการจำหน่ายทรัพย์หลุดครั้งนี้ถือว่าสูงที่สุดในรอบ 10 ปี

นายนพดล เพิ่มพิทยา ผอ.สำนักธนานุบาล กทม. กล่าวว่า สาเหตุที่ทำให้ สธก.มีกำไรจากขายทรัพย์หลุดจำนำสูงสุดในรอบ 10 ปี มาจากสภาพเศรษฐกิจ ทำให้ประชาชนบางส่วนไม่จ่ายดอกเบี้ยเพิ่ม และยอมปล่อยทรัพย์หลุด โดยในอนาคตมองว่าบรรดานักศึกษามหาวิทยาลัย อาจเป็นกลุ่มที่จะมีปัญหาต่อไป เนื่องจากปัญหารายได้ของบางครอบครัวที่ลดลง ทำให้พวกเขาเหล่านี้ต้องดิ้นรนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวมากที่สุด อย่างไรก็ตามเราจะพยายามหามาตรการรองรับ และสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนมากที่สุด.

เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. รายงานข่าวจากสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร (สธก.) แจ้งว่า ในปีงบประมาณ 2560 ตั้งแต่เดือน ต.ค.2559 ถึงเดือน ก.ย.2560 มีผู้ใช้บริการสถานธนานุบาลของ กทม. ทั้งสิ้น 469,612 ราย มียอดจำนำรวม 6,930 ล้านบาท... 20 ธ.ค. 2560 01:14 20 ธ.ค. 2560 01:14 ไทยรัฐ