วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผบ.ทอ. นำ 'กริพเพน' ร่วมสาธิต เปิดแข่งปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี 60 (คลิป)

"แม่ทัพฟ้า" เปิดแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธีประจำปี 60 เพื่อทดสอบความพร้อมของหน่วยบิน ประกอบกำลังเป็น Package บิน นำเครื่อง Gripen ร่วมสาธิตการใช้กำลังทางอากาศ โดยมีจุดมุ่งหมายให้หน่วยเกี่ยวข้องประจักษ์ขีดความสามารถ และศักยภาพกำลังทางอากาศของ ทอ. ...


เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจำปี 2561 ที่ สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศ ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เพื่อตรวจสอบความพร้อมของหน่วยบิน หน่วยต่อสู้อากาศยาน และหน่วยสนับสนุนการรบ รวมทั้งประเมินขีดความสามารถในการใช้อาวุธของนักบิน ตลอดจนประเมินการปฏิบัติภารกิจของนักบิน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นรายบุคคล หมู่บิน ฝูงบิน และหน่วย โดยจะนำผลการประเมินไปปรับปรุงการฝึก และการเตรียมความพร้อมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โดยการจัดการแข่งขันในปีนี้ได้พัฒนาเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ได้แก่ การแข่งขันการบินประกอบกำลังเป็น Package ในภารกิจการสนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิด การนำอาวุธต่อสู้อากาศยานของกองทัพบก เข้าร่วมการแข่งขัน และการนำเครื่องบินขับไล่กริพเพน เข้าร่วมการสาธิตการใช้กำลังทางอากาศ

การแข่งขันได้เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1ธันวาคม และจะสิ้นสุดในวันที่ 5 มกราคม 2561 โดยการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ได้แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท 14 ชนิด

ประเภทที่ 1 เป็นการแข่งขันทั่วไป จำนวน 9 ชนิด ได้แก่ การใช้อาวุธแบบกระสวนขั้นมูลฐาน การใช้อาวุธทางอากาศยุทธวิธี ประเภทระเบิด การสนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิด การบินประกอบกำลัง การบินค้นหาและช่วยชีวิตในพื้นที่การรบ การบินลาดตระเวนถ่ายภาพทางอากาศ การบินรับ-ส่งข่าวสาร การบินรับ-ส่งบุคคลสำคัญ และ การประเมินค่าเจ้าหน้าที่สนับสนุนการบิน

ประเภทที่ 2 เป็นการแข่งขันภายในหน่วย จำนวน 5 ชนิด ได้แก่ การบินลำเลียงทางอากาศยุทธวิธี การบินควบคุมไฟป่า การประเมินค่าเจ้าหน้าที่ต่อสู้อากาศยาน การประเมินค่าเจ้าหน้าที่ควบคุมการรบ การปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับยุทธวิธี

สำหรับการแสดงสาธิตการใช้กำลังทางอากาศของฝูงบิน และหน่วยรบในวันนี้ มีจุดมุ่งหมายให้หน่วยเกี่ยวข้อง และประชาชนได้ประจักษ์ในคุณลักษณะขีดความสามารถ และศักยภาพของกำลังทางอากาศ ตลอดจนเชื่อมั่นว่ากองทัพอากาศมีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ เพื่อความมั่นคงของชาติ และความผาสุกของประชาชน.

"แม่ทัพฟ้า" เปิดแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธีประจำปี 60 เพื่อทดสอบความพร้อมของหน่วยบิน ประกอบกำลังเป็น Package บิน นำเครื่อง Gripen ร่วมสาธิตการใช้กำลังทางอากาศ โดยมีจุดมุ่งหมายให้หน่วยเกี่ยวข้องประจักษ์ขีดความสามารถ 19 ธ.ค. 2560 18:45 19 ธ.ค. 2560 21:59 ไทยรัฐ