วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชุมชนแปลงนาสะอาด อ.ไทรงาม คว้ารางวัลต้นแบบ THE SUPER FARMER ปีที่ 5

อธิบดีกรมการข้าว ประกาศผลการแข่งขัน THE SUPER FARMER เกมเกษตรกรปีที่ 5 โดยปีนี้คัดมาได้ 5 ทีม โดยผู้ชนะจะได้เป็นต้นแบบชุมชนชาวนายุคไทยแลนด์ 4.0 พร้อมก้าวเข้าสู่ระบบการพัฒนาอีกขั้น ซึ่งผลตัดสินได้แก่ทีม F 3 วิสาหกิจชุมชนแปลงนาสะอาด อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร...


ที่ ณ ห้องศรีตรัง โรงแรมตรังกรุงเทพ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะร่วมเป็นประธานในพิธีประกาศผลและปิดโครงการ THE SUPER FARMER เกมเกษตรกรปีที่ 5 อย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกรมการข้าว บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ฟาร์มแชนเนล (ประเทศไทย) จำกัด โดยปีนี้มีกลุ่มเกษตรกรได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 5 ทีม 5 จังหวัด ประกอบด้วย ทีม F1 วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านโนนกระสัง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ทีม F2 สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด จ.อุตรดิตถ์ ทีม F3 วิสาหกิจชุมชนแปลงนาสะอาด อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร ทีม F4 กลุ่มนาแปลงใหญ่ไร่มะขาม อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี และทีม F5 กลุ่มนาแปลงใหญ่อำเภอกุดจับ จ.อุดรธานี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัลรวมกว่า 1 ล้านบาท โดยมีนายสุรภูมิ อุดมวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด นายจาฤก กัลย์จาฤก ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นางศศิกร ฉันท์เศรษฐ์ ประธาน บริหารสายธุรกิจโทรทัศน์ บ.กันตนา กรุ๊ป จก. (มหาชน) และนายสุรศักดิ์ ซิมตระกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟาร์มแชนแนล (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมในพิธี

โดยปีนี้ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขัน จะได้เป็นต้นแบบชุมชนชาวนายุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อเป็นต้นแบบของกลุ่มชาวนาที่เตรียมพร้อมก้าวเข้าสู่ระบบการพัฒนาประเทศอีกขั้น กับการเป็นไทยแลนด์ 4.0 ที่จะมีองค์ประกอบในด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมสมัยใหญ่เข้ามามากขึ้น สำหรับระยะเวลาการแข่งขันเกือบ 5 เดือนที่ผ่านมา (สิงหาคม - ธันวาคม 2560) ทุกทีมต้องปฏิบัติภารกิจที่ทางคณะกรรมการกำหนดขึ้น จำนวน 14 ภารกิจ ซึ่งแบ่งเป็นประเภทการบริหารจัดการในแปลงนา การแปรรูปผลผลิต การเพิ่มมูลค้า และการตลาด ที่ทุกกิจกรรมจะต้องดำเนินการไปควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสร้างความสุขให้กับสมาชิกและชุมชน สำหรับภาพรวมการแข่งขันที่ผ่าน ทั้ง 5 ทีม ต่างแสดงศักยภาพออกมาได้อย่างเต็มที่ โดยมีเจ้าหน้าที่จากกรมการข้าว และจากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ที่ดูแลโรงสีข้าวรัชมงคล จ.ฉะเชิงเทรา และแปลงนาสาธิตรัชมงคล จ.สระบุรี ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตข้าวคุณภาพสู่กลุ่มเกษตรกรซึ่งผลการตัดสิน ทีมชนะเลิศ คือ ทีม F 3 วิสาหกิจชุมชนแปลงนาสะอาด อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม F 2 สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด จ.อุตรดิตถ์ ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม F 1 วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านโนนกระสัง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา และทีมชมเชย คือ F 4 กลุ่มนาแปลงใหญ่ไร่มะขาม อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี และทีม F 5 กลุ่มนาแปลงใหญ่อำเภอกุดจับ จ.อุดรธานี.

อธิบดีกรมการข้าว ประกาศผลการแข่งขัน THE SUPER FARMER เกมเกษตรกรปีที่ 5 โดยปีนี้คัดมาได้ 5 ทีม โดยผู้ชนะจะได้เป็นต้นแบบชุมชนชาวนายุคไทยแลนด์ 4.0 พร้อมก้าวเข้าสู่ระบบการพัฒนาอีกขั้น ซึ่งผลตัดสินได้แก่ทีม F 3 วิสาหกิจชุมชนแปลงนา 19 ธ.ค. 2560 18:20 19 ธ.ค. 2560 18:48 ไทยรัฐ