วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผบ.ทบ.ลงใต้มอบของขวัญปีใหม่ และให้นโยบายกำลังพล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

ขอบคุณภาพ : ร.ท.หญิง ศิริลักษณ์ เลิศศิริ แผนกการภาพ สลก.ทบ.

"บิ๊กเจี๊ยบ" ลงใต้มอบนโยบายกำลังพล และรับฟังบรรยาสรุปสถานการณ์ พร้อมมอบของขวัญปีใหม่ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ และย้ำทหารใต้ต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัญหาและภัยคุกคามอย่างต่อเนื่อง จึงขอเป็นกำลังใจเพื่อให้ ปชช.เข้าใจเจตนารมณ์ในการสร้างความเป็นปึกแผ่น มั่นคง และความสงบสุขให้กับประเทศชาติ...

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 19 ธ.ค. ที่ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า จ.ปัตตานี พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. และ รอง ผอ.รมน. เดินทางลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี เพื่อร่วมประชุมสั่งการและมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานให้กับกำลังพลและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมี พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 ผอ.รมน.ภาค 4 พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ และเข้าร่วมประชุม โดยในที่ประชุม ทาง กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมด้วยกองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ร่วมบรรยายสรุปสถานการณ์ในภาพรวม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานที่สำคัญในห้วงที่ผ่านมา

โดยผู้บัญชาการทหารบก ได้ร่วมรับฟังการชี้แจงสรุปสถานการณ์ในพื้นที่ พร้อมทั้งได้สั่งการและมอบนโยบาย รวมถึงแนวทางการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งยังได้เน้นย้ำในเรื่องของมาตรการการดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเข้มงวด ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันเหตุร้ายในห้วงเทศกาลสำคัญนี้จากนั้นเวลา 15.00 น. พล.อ.เฉลิมชัย ได้เดินทางไปยังศาลาพิณประเสริฐ ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เพื่อมอบของขวัญปีใหม่ พร้อมอำนวยพรปีใหม่ให้แก่กำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ แม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมด้วยผู้แทนจากกองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้แทนจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นผู้แทนในการรับมอบของขวัญ เพื่อส่งมอบต่อไปยังกำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานในพื้นที่ต่อไปพล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้นำความห่วงใยจากท่านนายกรัฐมนตรี และความปรารถนาดีมายังเพื่อนพลเรือน ตำรวจ ทหาร ทุกท่าน รวมไปถึงครอบครัว ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมา ทาง กอ.รมน.ได้ดำเนินภารกิจตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มขีดความสามารถในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ รวมถึงการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน การสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ให้ประเทศเดินหน้าไปสู่ความเจริญอย่างมั่นคง โดยมีทุกท่านเป็นกำลังสำคัญที่ต่างทุ่มเทเสียสละ และร่วมมือร่วมใจการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เสมอมา

สำหรับการปฏิบัติภารกิจในปีงบประมาณ 2561 เรายังคงต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัญหาและภัยคุกคามอย่างต่อเนื่อง จึงขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่าน ตั้งใจทำงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองให้ดีที่สุดด้วยความภาคภูมิใจ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและเข้าใจถึงเจตนารมณ์ของรัฐบาล ที่พร้อมช่วยเหลือและอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนในทุกโอกาส ตลอดจนให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และอุดมการณ์ความรักชาติให้คงอยู่ในสังคมไทย ที่จะเป็นพลังในการร่วมสร้างความเป็นปึกแผ่น มั่นคง และความสงบสุขให้กับประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป.

"บิ๊กเจี๊ยบ" ลงใต้มอบนโยบายกำลังพล และรับฟังบรรยาสรุปสถานการณ์ พร้อมมอบของขวัญปีใหม่ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ และย้ำทหารใต้ต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัญหาและภัยคุกคามอย่างต่อเนื่อง จึงขอเป็นกำลังใจเพื่อให้ ปชช. 19 ธ.ค. 2560 17:35 19 ธ.ค. 2560 18:09 ไทยรัฐ