วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เตรียมพร้อมใช้งาน

วิศวกรกำลังตรวจสอบหุ่นยนต์ “ADA G4” ที่อาคินโรโบติกส์ (Akinrobotics) ซึ่งเป็นโรงงานแห่งแรกของประเทศตุรกี ตั้งอยู่ที่เมืองคอนยา ก่อตั้งโดยบริษัทซอฟต์แวร์ อาคินซอฟต์ ผลิตหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์หรือหุ่นยนต์ออกแบบโครงสร้างร่างกายและเคลื่อนไหวคล้ายมนุษย์ ซึ่งจะนำมาใช้การประมวลผลของคำพูด กลิ่น และสามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้ด้วย.

วิศวกรกำลังตรวจสอบหุ่นยนต์ “ADA G4” ที่อาคินโรโบติกส์ (Akinrobotics) ซึ่งเป็นโรงงานแห่งแรกของประเทศตุรกี ตั้งอยู่ที่เมืองคอนยา ก่อตั้งโดยบริษัทซอฟต์แวร์ อาคินซอฟต์ 19 ธ.ค. 2560 16:38 19 ธ.ค. 2560 16:38 ไทยรัฐ