วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ป.ป.ช.ฟันขบวนการโกงเงินทอนวัด ระดับบิ๊ก พศ.หลอกเงินวัดดัง

ป.ป.ช.ฟันขบวนการโกงเงินทอนวัด ระดับบิ๊ก พศ.หลอกเงินวัดดัง

  • Share:

ป.ป.ช.ฟันขบวนการโกงเงินทอนวัด ระดับ พศ.แท็กทีมเบียดบังหลวงเข้ากระเป๋าตัวเอง แฉขั้นตอนมุบมิบหลอกวัดพนัญเชิง แกล้งหลอกให้เงินอุดหนุนวัด 10 ล้านบาท แต่ต้องมีเงินทอนแลกเปลี่ยน พบตัวละครเดิมมีคดีพ่วงยาวเหยียด 97 คดี

เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.60 ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นายวรวิทย์ สุขบุญ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวถึงการตั้งคณะกรรมการไต่สวน นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ อดีตผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ผอ.พศ.) นายพนม ศรศิลป์ อดีตรอง ผอ.พศ. น.ส.ประนอม คงพิกุล อดีต ผอ.กองพุทธศาสนสถาน และนางชมพูนุท จันฤาไชย บุคคลที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐกรณีร่วม กันทุจริตเงินงบประมาณโครงการเงินอุดหนุนการบูรณปฏิสังขรณ์วัดพนัญเชิงวรวิหาร จ.อยุธยา ปี 2557-2558 ว่า ที่ประชุม ป.ป.ช.มีมติชี้มูลความผิดนายนพรัตน์และพวก จากการไต่สวนพบพฤติการณ์ขบวนการทุจริตเงินทอนวัด มีการวางแผน แบ่งหน้าที่กันเป็นขั้นเป็นตอน โดยมีกลุ่มบุคคลทำหน้าที่ติดต่อวัดต่างๆ แจ้งว่าจะมอบเงินอุดหนุนการบูรณปฏิสังขรณ์และพัฒนาแก่วัด แต่มีเงื่อนไขวัดต้องมอบเงินกลับคืน เพื่อนำไปใช้ในกิจการ พศ.เพื่อจัดสรรให้แก่วัดต่างๆ กลุ่มบุคคลดังกล่าวจะนำรายชื่อวัดที่เชื่อตามคำกล่าวอ้างไปจัดทำเอกสารอนุมัติเงินอุดหนุนวัด โดยไม่มีการพิจารณาอนุมัติเงินอุดหนุนวัดตามระเบียบของทางราชการ เมื่อ พศ.โอนเงินอุดหนุนเข้าบัญชีเงินฝากของวัดแล้ว กลุ่มบุคคลดังกล่าวจะแจ้งให้วัดโอนเงินกลับคืนมาแล้วนำไปเป็นประโยชน์ส่วนตัวโดยทุจริต

นายวรวิทย์ กล่าวต่อว่า การทุจริตเงินทอนวัดพนัญเชิงวรวิหาร ปีงบประมาณ 2557 นั้น น.ส.ประนอม อดีต ผอ.กองพุทธศาสนสถาน ได้ติดต่อวัดพนัญเชิงจะจัดสรรเงินอุดหนุนพัฒนาให้แก่วัด จำนวน 10 ล้านบาท แต่เมื่อวัดได้รับเงินแล้วให้โอนเงิน 8 ล้านบาท เข้าบัญชีของนางชมพูนุท ที่เป็นคนใกล้ชิดของนายนพรัตน์ โดยแจ้งว่าจะนำไปใช้ในกิจการของ พศ.จากนั้น น.ส.ประนอม จัดทำเอกสารอนุมัติเงินอุดหนุนให้วัดพนัญเชิง 10 ล้านบาท เสนอให้นายนพรัตน์อนุมัติเงินอุดหนุน โดยไม่มีคำขอรับเงินอุดหนุนของวัดพนัญเชิงประกอบการพิจารณาอนุมัติเงินอุดหนุนวัดตามระเบียบของทางราชการ หลังจากที่ พศ.โอนเงินอุดหนุนให้วัดพนัญเชิง 10 ล้านบาทแล้ว วัดได้โอนเงินกลับคืนจำนวน 8 ล้านบาท เข้าบัญชีเงินฝากของนางชมพูนุทนำไปเป็นประโยชน์ส่วนตัวโดยทุจริต ขณะที่การทุจริตงบประมาณปี 2558 น.ส.ประนอม ติดต่อวัดพนัญเชิงอีกครั้ง แจ้งว่าจะโอนเงินอุดหนุนวัด 10 ล้านบาท แต่ครั้งนี้มีเงื่อนไขว่า ต้องคืนเงินสด 5 ล้านบาท แก่ น.ส.ประนอม จากนั้น น.ส.ประนอมได้จัดทำเอกสารขออนุมัติเงินอุดหนุนแก่วัดพนัญเชิง 10 ล้านบาท เสนอ นายพนม อดีตรอง ผอ.พศ. รักษาราชการแทน ผอ.พศ.พิจารณาอนุมัติเงินอุดหนุน โดยไม่มีคำขอรับเงินอุดหนุนวัดประกอบการพิจารณาอนุมัติตามระเบียบทางราชการ เมื่อ พศ.โอนเงินให้วัดพนัญเชิง 10 ล้านบาทแล้ว วัดได้นำเงินสด 5 ล้านบาท ไปให้ น.ส.ประนอม แล้วนำไปเป็นประโยชน์ส่วนตัวโดยทุจริต

นายวรวิทย์ กล่าวต่อว่า ที่ประชุม ป.ป.ช.พิจารณาแล้วมีมติว่า การกระทำของนายนพรัตน์ นายพนม และน.ส.ประนอม มีมูลฐานความผิดฐานเป็นตัวการร่วมในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 มาตรา 151 และมาตรา 157 และมีมูลความผิดทางวินัยร้ายแรงตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

ขณะที่ นางชมพูนุท ที่ไม่มีสถานะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ แต่เป็นผู้สนับสนุนการกระทำผิดแก่เจ้าหน้าที่รัฐ จึงให้ส่งรายงานและความเห็นไปยังผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาโทษทางวินัย และส่งรายงานและความเห็นไปยังอัยการสูงสุด เพื่อดำเนินคดีต่อศาลที่มีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาต่อไป อย่างไรก็ตามขณะนี้ยังเหลือสำนวนการทุจริตเงินทอนวัดรวม 97 คดี แยกเป็นคดีที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ปปป.ตร.) ส่งมา 35 คดี และคดีที่ประชาชนร้องเรียนเข้ามา 62 คดี โดย ป.ป.ช.ไต่สวนไปแล้ว 8 คดี แต่ละคดีมีพฤติกรรมทุจริตคล้ายคลึงกัน มีตัวละครเดียวกัน คาดว่าจะใช้เวลาพิจารณาคดีที่เหลือไม่นาน ป.ป.ช.จะทยอยดำเนินการไปทีละวัด

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้