วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทัพบก 50 นาย ตบเท้าดูงาน ‘ไทยรัฐออนไลน์‘ จำเทคนิคไปใช้พัฒนาหน่วย

สำนักงานเลขานุการกองทัพบก ในกองบัญชาการกองทัพบกกว่า 50 คน เยี่ยมชมศึกษาดูงาน “ไทยรัฐออนไลน์” หวังเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาเข้าสู่ยุค 4.0...

เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 60 เวลา 13.00 น. สำนักงานเลขานุการกองทัพบก นำโดย "พันเอก เกียรติศักดิ์ น้ำไชยศรี" ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพบก พร้อมคณะนายทหารจากหน่วยประชาสัมพันธ์ของกองทัพบก จำนวน 50 คน จากทั่วประเทศไทย เข้าเยี่ยมชม และศึกษาการทำงานของ “ไทยรัฐออนไลน์” โดยมี นายอภิรักษ์ โรจน์อำพร บรรณาธิการบริหาร, นายกิจจา เจริญเกียรติก้อง รีไรท์เตอร์ และ น.ส.ธิดารัตน์ เมืองจันทร์ ผู้สื่อข่าว เป็นตัวแทนให้การต้อนรับ

ขณะที่ การเยี่ยมชมในครั้งนี้ สำนักงานเลขานุการกองทัพบก จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจ และพร้อมปรับการทำงาน ด้วยการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ข่าวสารของคนในสังคมมาประยุกต์ใช้ ร่วมกับระบบกลไกการประชาสัมพันธ์เดิมที่ยังคงมีประสิทธิภาพอยู่ 

“การมาศึกษาดูงานในครั้งนี้ เป็นการนำความรู้จากการศึกษาดูงานกลับไปพัฒนางานด้านการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกองทัพบกต่อไป” พันเอก เกียรติศักดิ์ กล่าว

อย่างไรก็ตาม บรรยากาศการศึกษาดูงานในครั้งนี้ มีความราบรื่น และเป็นไปได้ด้วยดี โดยกองบรรณาธิการไทยรัฐออนไลน์ ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคนิควิธีการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตข่าวออนไลน์ให้แก่คณะนายทหารจากหน่วยประชาสัมพันธ์ของกองทัพบกทั่วประเทศอย่างเต็มที่.

สำนักงานเลขานุการกองทัพบก ในกองบัญชาการกองทัพบกกว่า 50 คน เยี่ยมชมศึกษาดูงาน “ไทยรัฐออนไลน์” หวังเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาเข้าสู่ยุค 4.0... 19 ธ.ค. 2560 16:16 19 ธ.ค. 2560 22:32 ไทยรัฐ