วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โรงเรียนเลี้ยงไก่ไข่พันแห่ง

โดย สะ-เล-เต

เป็นประจำทุกปีก่อนสิ้นศักราช มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ เป็นต้องมีพิธีส่งมอบโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่พร้อมแม่ไก่ให้กับโรงเรียนในชนบท เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนของโรงเรียน ชุมชน และเป็นแหล่งเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์เชิงธุรกิจ

ปีนี้เหมือนเช่นเคย นายสุขสันต์ เจียมใจสว่างฤกษ์ ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) นำทีมผู้บริหารซีพีเอฟ ทำพิธีส่งมอบ “โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน” หลังที่ 70 หลังท้ายสุดประจำปี 2560 ให้แก่ ร.ร.ไทยราษฎร์คีรี บ้านเสรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก

มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทและซีพีเอฟ ได้น้อมนำงานตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาปฏิบัติต่อเนื่องเช่นนี้ นาน 28 ปีแล้ว ช่วยให้โรงเรียนทั่วประเทศทั้งในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) และสังกัดอื่นๆ รวมแล้ว 730 แห่ง ได้ไก่ไว้เลี้ยง ได้ไข่สดมาบริโภคในโรงเรียนผ่านระบบสหกรณ์โรงเรียนกันอย่างเต็มอิ่ม หากมีไข่เหลือยังสามารถนำไปจำหน่ายให้ชุมชนใกล้เคียงในราคาย่อมเยา

ที่สำคัญเด็กยังได้เรียนรู้วิธีการจัดการธุรกิจย่อมๆ ตั้งแต่ชั้นประถม ที่สามารถนำความรู้ไปพัฒนาและต่อยอดเลี้ยงชีพในอนาคต เพราะโรงเรือนเลี้ยงไก่ไม่เป็นแค่อาหารท้อง ยังเป็นอาหารสมอง เป็นห้องเรียนนอกตำรา ทำให้เกิดการเรียนรู้ ถ่ายทอดองค์ความรู้การเลี้ยงสัตว์เชิงธุรกิจสู่ชุมชนได้อีกด้วย

28 ปีที่ผ่านมา มีการส่งมอบโรงเรือนเลี้ยงไก่แบบนี้ทุกปี ปีละ 70 แห่ง...แต่นับจากปีหน้าเป็นต้นไป มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทและซีพีเอฟจะดำเนินโครงการที่เข้มข้นขึ้นกว่าเดิม เพิ่มเป็นปีละ 90 แห่ง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายส่งเสริมโภชนาการที่ดีกับโรงเรียนทั่วประเทศได้ครบ 1,000 แห่ง ภายในปี 2564

โรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สอบถามรายละเอียดได้ที่มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท โทร. 0-2625-7342.

สะ–เล–เต

เป็นประจำทุกปีก่อนสิ้นศักราช มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ เป็นต้องมีพิธีส่งมอบโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่พร้อมแม่ไก่ให้กับโรงเรียนในชนบท 19 ธ.ค. 2560 16:14 19 ธ.ค. 2560 16:14 ไทยรัฐ