วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ดร.สุเมธ ห่วงขาดแคลนชาวนารุ่นใหม่ ชี้ลูกหลานทิ้งอาชีพรุ่นพ่อแม่

ดร.สุเมธ แนะเร่งสร้างชาวนารุ่นใหม่ หวั่นขาดแคลนชาวนามืออาชีพ เตือนอย่ามุ่งเน้นผลิตปริมาณ พร้อมแนะการตลาดยั่งยืน...

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวภายในงานมูลนิธิข้าวไทยฯ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และองค์กรร่วมข้าวด้านข้าว 8 องค์กร จัดการประชุมเวทีข้าวไทยปี "กินข้าวไทยให้เป็นเห็นประโยชน์" จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ว่า แม้ว่าที่ผ่านมา คนไทยให้ความสำคัญในเรื่องข้าวมาก แต่ยังมีปัญหาหลักด้านที่ไม่ให้ความสำคัญชาวนา ซึ่งเป็นปัจจัยหลักสำคัญมากกว่าการลดต้นทุน นอกจากนี้ แนวโน้มไทยกำลังเข้าสู่ปัญหาขาดแคลนชาวนารุ่นใหม่ สาเหตุมาจากลูกหลานชาวนาเริ่มทิ้งห่างหลังจบการศึกษา ไม่หวนกลับไปสู่อาชีพเดิม ในอนาคตหากปล่อยให้เป็นอย่างนี้ เกษตรกรชาวนาจะลดลงอย่างแน่นอน ที่ผ่านมา มูลนิธิฯ แก้ปัญหาด้วยการให้เด็กรุ่นใหม่เข้าแคมป์เรียนรู้งานที่สถาบันอีรีย์ เรื่องทำนา และให้เป็นทูตยุวชนข้าว เด็กรุ่นนี้จะทำหน้าที่พูดคุยกับลูกหลานชาวนาด้วยกัน

"หลักในการเพิ่มมูลค่าข้าวไทยวันนี้ ต้องศึกษาว่าในข้าวที่กินมีอะไรบ้าง นอกจากรสชาติ ความอร่อย ต้องเปลี่ยนมาศึกษาว่าข้าวแต่ละประเภทมีคุณค่าอะไรบ้าง ต่อไปนี้ การกินข้าวอย่าดูปริมาณ แต่ต้องดูว่าพันธุ์ข้าวแต่ละสายพันธุ์ให้อะไร จะทำให้ข้าวไทยมีความหลากหลาย ส่วนหน่วยราชการ อย่ามุ่งแต่สร้างเงิน แต่ต้องศึกษากลุ่มข้าว โดยเฉพาะพันธุ์พื้นเมืองในด้านการผลิตเชิงพาณิชย์ได้ จะทำให้การตลาดยืนยาว เพราะข้าวแต่ละสายพันธุ์พื้นเมือง มีคุณสมบัติแตกต่างกัน วันนี้ถึงเวลาที่จะต้องส่งเสริมให้ผู้บริโภครู้ว่าข้าวแต่ละสายพันธุ์เป็นอย่างไร มีคุณค่าด้านไหน มีคุณสมบัติจำเพาะอย่างไร" ดร.สุเมธ กล่าว

ดร.สุเมธ กล่าวอีกว่า สำหรับการตลาดในยุคปัจจุบัน ผู้ผลิต ผู้ค้า ต้องปรับเปลี่ยนทิศทางการส่งออก จากเดิมที่มุ่งแต่ปริมาณ ต้องเปลี่ยนมาศึกษากลุ่มผู้บริโภคถึงพฤติกรรมการกิน ควบคู่กับการทำการตลาดอย่างการแนะนำวิธีปรุง เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับคุณค่าข้าวอย่างครบถ้วน ส่วนการส่งออกอย่ามุ่งตลาดเดียว ไม่อย่างนั้นหากมีการหยุดซื้อจะเกิดปัญหา ต้องกระจายตลาดให้มากที่สุด เพื่อลดความเสี่ยง ควบคู่กับการแปรรูปที่สามารถบริโภคได้อย่างรวดเร็ว.

ดร.สุเมธ แนะเร่งสร้างชาวนารุ่นใหม่ หวั่นขาดแคลนชาวนามืออาชีพ เตือนอย่ามุ่งเน้นผลิตปริมาณ พร้อมแนะการตลาดยั่งยืน... 19 ธ.ค. 2560 14:03 ไทยรัฐ