วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ชาวเมืองคอนยื่นหนังสือผู้ว่านครศรีฯ ถึงนายกฯ นำเสนอศึกษาการขุดคลองไทย

ชาวเมืองคอนยื่นหนังสือผู้ว่านครศรีฯ ถึงนายกฯ นำเสนอศึกษาการขุดคลองไทย

  • Share:

สมาคมคลองไทยเพื่อการศึกษา ร่วมกับสมาคมกำนัน-ผญบ.ฯ เข้ายื่นหนังสือถึง ผู้ว่าฯ เมืองคอน เพื่อนำเสนอนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับการศึกษาความเหมาะสมของการขุดคลองไทย...


เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 19 ธ.ค.60 ที่บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช (หลังใหม่) นายยงยศ แก้วเขียว นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายสายัณห์ อินทรภักดิ์ นายกสมาคมคลองไทยเพื่อการศึกษาและพัฒนา สาขาจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น แกนนำเครือข่าย และผู้แทนประชาชน ได้เข้ายื่นหนังสือต่อนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผวจ.นครศรีธรรมราช เพื่อนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับข้อเรียกร้องของประชาชนที่จะให้มีการศึกษาความเป็นไปได้โดยละเอียดเกี่ยวกับการขุดคลองไทย

โดยข้อความในหนังสือระบุว่า ด้วยสมาคมคลองไทยเพื่อการศึกษาและพัฒนา โดย พล.อ.พงษ์เทพ เทพประทีป นายกสมาคมคลองไทยเพื่อการศึกษาและพัฒนาร่วมกับสมาคมคลองไทยเพื่อการศึกษาและพัฒนา 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกระบี่ ตรัง พัทลุง นครศรีธรรมราช และสงขลา โดยทีมงานสมาคมคลองไทย เป็นกลุ่มนักวิชาการอิสระ กลุ่มจิตอาสา และกลุ่มผู้นำในพื้นที่ ซึ่งทำหน้าที่ให้ข้อมูลที่เป็นจริงทั้งในเชิงบวก และเชิงลบ โดยไม่ชี้นำประชาชน ได้ทำการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความต้องการในการที่จะให้มีการศึกษาความเหมาะสมในการขุดคลองไทย เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์เกี่ยวกับ One Belt One Road ของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC ในอนาคต ว่า ภาครัฐหวังให้ EEC กลายเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของอาเซียน รวมถึงเป็นที่ตั้งของอุตสาหกรรมในอนาคตเป็นพื้นที่สำหรับการสร้างนวัตกรรม เป็นศูนย์กลางการคมนาคม การขนส่งและกระจายสินค้า และการบินของภูมิภาค 
นอกจากนี้ พื้นที่ EEC จะตอบโจทย์อีกยุทธศาสตร์สำคัญที่จะสอดรับการด้านการผลิต การขนส่งและการเชื่อมต่อกับนโยบายของ สี จิ้น ผิง ประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการสร้างความเชื่อมโยงกับอีก 65 ประเทศทั่วโลก ตั้งแต่เอเชียไปจนถึงยุโรปและแอฟริกา ซึ่งครอบคลุมจำนวนประชากรราว 4,500 ล้านคน ซึ่งหากไทยได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ One Belt One Road ก็จะสามารถเชื่อมต่อกับตลาดขนาดใหญ่ของโลกได้ 


จึงขอให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันในการเชื่อมต่อเป็นส่วนหนึ่งของ One Belt One Road นอกจากนี้ สมาคมคลองไทยเพื่อการศึกษาและพัฒนายังได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการศึกษาความเหมาะสมของการขุดคลองไทยต่อเนื่องจากการศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการขุดคอคอดกระ วุฒิสภา เมื่อปี 2557 รวมทั้งงานวิจัยของสถาบันต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ผลจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ทีมงานสมาคมคลองไทย 5 จังหวัด ได้ประเมินเบื้องต้น พบว่า ประชาชนประมาณ 90% เห็นด้วยที่จะให้มีการศึกษาความเหมาะสมของการขุดคลองไทย 


ดังนั้นสมาคมคลองไทยเพื่อการศึกษาและพัฒนา สาขาจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได้ยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อนำเสนอนายกรัฐมนตรี พิจารณาดำเนินการตั้งคณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ของการขุดคลองไทย ทั้งในด้านความมั่นคง สิ่งแวดล้อม การย้ายถิ่นฐาน รูปแบบการขุดคลอง การสร้างงาน สร้างรายได้ การท่องเที่ยว การบริหารจัดการ และด้านอื่นๆ ในการนี้ นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผวจ.นครศรีธรรมราช ได้รับหนังสือดังกล่าว และจะได้ดำเนินการนำเสนอนายกรัฐมนตรีต่อไป.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้