วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผู้ทรงคุณวุฒิ ตร.

โดย ซี.12

นอกจากที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร. ที่นำเสนอไปแล้วสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยังได้กำหนดตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยศพลตำรวจตรี ขึ้นมาอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งมีพระราชโองการแต่งตั้งแล้ว ดังต่อไปนี้

1.พันตำรวจเอก กฤษณะ คุณากร รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2.พันตำรวจเอก กิตติคุณ พูลสมบัติ รองผู้บังคับการ ตำรวจนครบาล 2 ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 3.พันตำรวจเอก เกษมศักดิ์ หะซะนี นายเวร (สบ 5) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 4.พันตำรวจเอก ชัยธวัช ศิริ รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 5.พันตำรวจเอก ไชยยศ จินดาทอง รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 6.พันตำรวจเอก ณภัทร ศรีบรรพต รองผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 7.พันตำรวจเอก ธัมรงค์ วงศ์แป้น รองผู้บังคับการ สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 8.พันตำรวจเอก พยุหะ บุษบงค์ รองผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 4 ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 9.พันตำรวจเอก ไพโรจน์ สุขี รองผู้บังคับการ ตำรวจตระเวนชายแดนภาค 4 ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 10.พันตำรวจเอก ศตวรรษ จันทร์แป้น รองผู้บังคับการ กองทะเบียนประวัติอาชญากร ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

11.พันตำรวจเอก สมบัติ สุดเจริญ รองผู้บังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 12.พันตำรวจเอก อนุสรณ์ งามชื่น รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 13.พันตำรวจเอก อภิชาติ แจ้งจันทร์ รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 14.พันตำรวจเอก อรรคชัย ศังขวณิช รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 15.พันตำรวจเอกหญิง จิรวัส ฉัตรไชยสิทธิกูล นักสังคมสงเคราะห์ (สบ 5) โรงพยาบาลตำรวจ ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 16. พันตำรวจเอกหญิง บุณยาพร ปานดิษฐ อาจารย์ (สบ 5) กลุ่มงานคณาจารย์ คณะสังคมศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 17.พันตำรวจเอก เชิดศักดิ์ บุญนัดดา รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 18.พันตำรวจเอก ทวีศักดิ์ เมธานุชิต รองผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1 ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 19.พันตำรวจเอก ประยุทธ ชมมาลี รองผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4 ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 20.พันตำรวจเอก ภูดิศ นรสิงห์ รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

21.พันตำรวจเอก วีระชัย บั้งเงิน รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 22.พันตำรวจเอก วีระพันธ์ ทันใจ รองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 6 ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 23.พันตำรวจเอก สมพงษ์ สวนคร้ามดี รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 24.พันตำรวจเอก สุวิช สว่างวงศ์ รองผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 4 ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 26.
พันตำรวจเอกหญิง วิลาวัณย์ ปิตาวรานนท์ รองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ทั้งหมดนี้ได้เลื่อนยศเป็นพลตำรวจตรีตั้งแต่วันที่เข้ารับตำแหน่ง.

“ซี.12”

นอกจากที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร. ที่นำเสนอไปแล้วสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยังได้กำหนดตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยศพลตำรวจตรี ขึ้นมาอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งมีพระราชโองการแต่งตั้งแล้ว... 19 ธ.ค. 2560 10:42 19 ธ.ค. 2560 11:10 ไทยรัฐ