วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
จีนยกย่องเจ้าคุณธงชัย ด้านภาษา มีผลงาน 'เด่น' ถูกเชิญขึ้นพูดเวทีขงจื่อโลก

จีนยกย่องเจ้าคุณธงชัย ด้านภาษา มีผลงาน 'เด่น' ถูกเชิญขึ้นพูดเวทีขงจื่อโลก

  • Share:

ฮือฮา “เจ้าคุณธงชัย” พระพรหมมังคลาจารย์ วัดไตรมิตรฯ ขึ้นเวทีประชุมขงจื่อโลก ครั้งที่ 12 ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน เผยเป็นหนึ่งเดียวจากประเทศไทยและไม่กี่คนจาก 140 ประเทศ แถมยังเป็นพระสงฆ์ที่ได้ขึ้นพูดถึงความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในเวทีโลก เตรียมวางมือจากความเป็นพระเกจิ เลิกทำพิธีปลุกเสกวัตถุมงคล รอเคลียร์งานที่ยังค้าง

หลังจากมีข่าวก่อนหน้านี้ว่า พระพรหมมังคลาจารย์ หรือเจ้าคุณธงชัย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม ขอปลีกวิเวกและจะไม่รับปลุกเสกวัตถุมงคลใดๆแล้ว ต่อมาเมื่อวันที่ 18 ธ.ค. ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากพระพรหมมังคลาจารย์ ว่าได้ไปเข้าร่วมการประชุมขงจื่อโลก ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560 (The 12th Confucius Institute Conference 2017) จัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (Off of Chinese Language Council International หรือ Hanban : ฮั่นปั้น) เป็นหน่วยงานของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่รับผิดชอบในการสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศต่างๆ ระหว่างวันที่ 12-13 ธ.ค.ที่ผ่านมา ที่นครซีอาน สาธารณรัฐประชาชนจีน มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 2,000 คน จาก 142 ประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ที่มีตัวแทนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ อาทิ จุฬาฯ ขอนแก่น แม่ฟ้าหลวง เกษตรศาสตร์ เป็นต้น ปรากฏว่า อาตมาได้รับเกียรติให้เป็นตัวแทนจากประเทศไทยเพียงคนเดียว และจากไม่กี่คนทั่วโลกที่ได้ให้ขึ้นพูดในหัวข้อ “ความสำเร็จของสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล” ที่อาตมาเป็นประธานสถาบันฯ เพราะฮั่นปั้นมองว่า อาตมาแม้จะเป็นพระสงฆ์ ไม่ได้เป็นนักวิชาการที่มีชื่อเสียง แต่ก็มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ทั้งการจัดการเรียนการสอนและสามารถขยายเครือข่ายการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนได้ดีเยี่ยม ที่สำคัญสามารถผลิตครูไทยให้มีความเชี่ยวชาญภาษาจีนให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้ ยังสามารถลงนามความร่วมมือทางวิชาการได้ถึง 63 ฉบับ แบ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษา 8 แห่ง สถาบันอาชีวศึกษา 53 แห่งและองค์กรภาครัฐ 2 แห่ง

พระพรหมมังคลาจารย์กล่าวอีกว่า ที่สำคัญ ฮั่นปั้น ยังมอบให้อาตมาเป็นประธานคณะกรรมการสถาบันเส้นทางสายไหมทางทะเล ที่จะมีการจัดโครงสร้างองค์กรใหม่ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อขยายเครือข่ายให้มีสถาบันเส้นทางสายไหมทางทะเลครอบคลุมทั่วประเทศไทย โดยทุกสถาบันการศึกษาจะต้องผ่านคณะกรรมการชุดนี้ ที่มีอาตมาเป็นประธาน เพื่อดูแลการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศ ไทยทั้งหมด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหลายหน่วยงาน ไม่ใช่แต่เฉพาะสถาบันการศึกษาเท่านั้น เพราะทางสถาบันฯ มีแผนจะร่วมมือกับอีกหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นรัฐหรือเอกชน เพื่อผลักดันให้สร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษาจีนมากขึ้น และมาช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศไทยต่อไปในอนาคต

เจ้าคุณธงชัยกล่าวอีกว่า อาตมาจะเน้นการทำงานด้านการศึกษามากขึ้น เพราะการศึกษาทำให้คุณภาพของประชาชนดีขึ้น จะเป็นผลดีกับการพัฒนาประเทศที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปอีกมาก ส่วนเรื่องการทำพิธีปลุกเสกวัตถุมงคล หรือเป็นเจ้าพิธี ในฐานะพระเกจิคงต้องค่อยๆวางมือ ตามความตั้งใจ อาจจะมีบางงานบางพิธี ที่ยังต้องทำเพราะเป็นงานที่ค้างไว้ของลูกศิษย์หรือผู้ที่เคารพนับถือกัน เพราะใจจริง อาตมาอยากจะปฏิบัติธรรมควบคู่ไปกับการทำงานด้านการศึกษา โดยเฉพาะการสร้างเครือข่ายให้กับสถาบันเส้นทางสายไหมทางทะเลและการจัดแข่งขันโครงการเพชรยอดมงกุฎ ที่ทำมากว่า 20 ปี จนอาจกล่าวได้ว่าคนที่เก่งๆ ล้วนแต่ผ่านสนามแข่งขันของเพชรยอดมงกุฎมาแล้วทั้งสิ้น

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้