วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เปิด ร.ร.นักอัลตราซาวนด์ฯสางปัญหาขาดแพทย์

ศ.พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ ประธานโครงการจัดตั้งโรงเรียนนักอัลตราซาวนด์ทางการแพทย์ กล่าวภายหลังแถลงข่าวเปิดตัวโรงเรียนนักอัลตราซาวนด์ทางการแพทย์ว่า โรงเรียนนักอัลตราซาวนด์ทางการแพทย์ถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีการเปิดหลักสูตรนี้ โดยได้มีการวางแผนการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และฝึกอบรมนักอัลตราซาวนด์ทางการแพทย์ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และมหาวิทยาลัยโมแนช ประเทศออสเตรเลีย ทั้งนี้ โรงเรียนดังกล่าวมีความสำคัญมาก เพราะจะมุ่งเน้นการผลิตนักอัลตราซาวนด์ฯให้กับประเทศ ไทย โดยเฉพาะโรงพยาบาลที่ห่างไกล เพื่อช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งจะเป็นการฝึกให้คนที่มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ใช้เครื่องอัลตราซาวนด์ ก่อนส่งภาพทางไกลมาให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทำการวินิจฉัย ซึ่งจะทำให้ประชาชนในถิ่นทุรกันดารเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ที่ดีขึ้น.

ศ.พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ ประธานโครงการจัดตั้งโรงเรียนนักอัลตราซาวนด์ทางการแพทย์ กล่าวภายหลังแถลงข่าวเปิดตัวโรงเรียนนักอัลตราซาวนด์ทางการแพทย์ว่า 19 ธ.ค. 2560 04:54 19 ธ.ค. 2560 04:54 ไทยรัฐ