วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไปพูดที่จีน


พระพรหมมังคลาจารย์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม ขณะเข้าร่วมการประชุมขงจื่อโลก ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560 ที่นครซีอาน ประเทศจีน เมื่อช่วง 12-13 ธ.ค. ที่ผ่านมา โดยเป็นตัวแทนไทยคนเดียวที่ได้รับเกียรติ เป็นผู้บรรยายในที่ประชุมฯ.

พระพรหมมังคลาจารย์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม ขณะเข้าร่วมการประชุมขงจื่อโลก ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560 ที่นครซีอาน ประเทศจีน เมื่อช่วง 12-13 ธ.ค. ที่ผ่านมา... 19 ธ.ค. 2560 04:37 19 ธ.ค. 2560 04:37 ไทยรัฐ