วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ของบประมาณ 23 ล. อัพเกรดจำนำ กทม.

นายนพดล เพิ่มพิทยา ผอ.สำนักธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอ เรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับให้บริการประชาชน ต่อคณะผู้บริหาร กทม. ภายใต้งบประมาณ ผูกพัน 16 ล้านบาท โดยจะพัฒนาปรับปรุงระบบการให้บริการ ทั้ง 21 สาขา อาทิ การเชื่อมโยงตั๋วจำนำ ในระบบออนไลน์ การยืนยันตัวตนโดยใช้บัตร ประชาชน การเพิ่มระบบสแกนนิ้ว รวมทั้งปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูล เป็นต้น ทั้งนี้ หากข้อเสนอผ่านการ อนุมัติจากผู้บริหารแล้ว จะมีการขอจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2562 เพื่อดำเนินโครงการฯ นอกจากนี้ สถานธนานุบาล กทม.อยู่ระหว่างการร่างเอกสารประกวดราคา (ทีโออาร์) หาตัวผู้รับเหมามาติดตั้ง กล้องวงจรปิดในพื้นที่สถานธนานุบาล พื้นที่รอบนอก และบริเวณห้องเก็บทรัพย์สิน รวมทั้งสิ้น 165 ตัว งบประมาณ 7 ล้านบาท โดยเป็นสัญญาเช่าเวลา 3 ปี คาดว่าจะดำเนินการติดตั้งได้ภายในปี 2561.

นายนพดล เพิ่มพิทยา ผอ.สำนักธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอ เรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับให้บริการประชาชน ต่อคณะผู้บริหาร กทม. ภายใต้งบประมาณ ผูกพัน 16 ล้านบาท 19 ธ.ค. 2560 04:33 19 ธ.ค. 2560 04:33 ไทยรัฐ