วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กทม.ลงนามบันทึก 11 มหาวิทยาลัย ให้ทุนเรียนแก้ปัญหา ร.ร.กทม.ขาดครู

อัศวิน ขวัญเมือง

ที่ศาลาว่าการ กทม. เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. เวลา 09.30 น. พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการผลิตและพัฒนาครูตามโครงการทุนเอราวัณ ระหว่าง กทม. โดย พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. และผู้แทนจากมหาวิทยาลัย 11 แห่ง โดย พล.ต.อ.อัศวินกล่าวว่า กทม.ประสบปัญหาเรื่องครูโอนย้ายกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมากทุกปี ทำให้มีอัตราว่างและขาดความต่อเนื่องในการพัฒนา กทม.จึงจัดโครงการทุนเอราวัณขึ้นเพื่อแก้ปัญหา โดยได้ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับด้านการผลิตและพัฒนาครู รวมถึงสถาบันที่เชี่ยวชาญในการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา จำนวน 11 แห่ง แบ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ร่วมมือในการผลิตและพัฒนาครู 7 แห่ง และมหาวิทยาลัย 4 แห่ง ที่จะร่วมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใน ร.ร.สังกัด กทม. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สามารถพัฒนาให้ก้าวขึ้นเป็นโรงเรียนระดับชั้นแนวหน้าและก้าวสู่สากลต่อไป

สำหรับทุนเอราวัณ กทม.จะจัดสรรงบประมาณเป็นทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร 5 ปี ปีละ 100 ทุน เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ซึ่งคุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับเงินทุนการศึกษา จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กทม.กำหนด อาทิ เป็นนักเรียน ร.ร.สังกัด กทม. เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของข้าราชการและบุคลากร กทม. ที่ปฏิบัติงานกับ กทม.มานานไม่น้อยกว่า 10 ปี.

ที่ศาลาว่าการ กทม. เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. เวลา 09.30 น. พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการผลิตและพัฒนาครูตามโครงการทุนเอราวัณ 19 ธ.ค. 2560 04:29 19 ธ.ค. 2560 04:29 ไทยรัฐ