วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สามีภรรยาเลิกกัน ใครเป็นเจ้าของเงินรางวัลลอตเตอรี่?

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ สัปดาห์นี้ผมขออนุญาตเกาะกระแสเกี่ยวกับลอตเตอรี่ ซึ่งมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นอย่างมาก ต่างฝ่ายต่างอ้างพยานหลักฐานยืนยันความเป็นเจ้าของลอตเตอรี่ และมั่นใจในพยานหลักฐานของตัวเอง สร้างความสับสนจนทำให้ผู้ที่ติดตามคดีนี้ปวดหัวไปตามๆ กัน เนื่องจากต่างฝ่ายต่างอ้างเหตุผล พยานที่มีน้ำหนัก และชี้ข้อพิรุธของอีกฝ่ายได้อย่างน่าสนใจครับ คดีนี้รางวัลเดิมพันสูงมากครับ ชนะได้เงิน 30 ล้านบาท แต่ถ้าแพ้ได้คุกยกทีม และยังมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับลอตเตอรี่หายติดตามมาอีกหลายกรณี แต่ละคดีมีเนื้อหาแตกต่างกันออกไป และน่าติดตามทุกคดี 

วันนี้พักเรื่องลอตเตอรี่อลเวงไว้ก่อนนะครับ มาคุยกันเรื่องของลอตเตอรี่เหมือนกัน แต่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้บ่อยกับทุกคนที่มีครอบครัว มีประเด็นปัญหาที่น่าสนใจอยู่ว่า ซื้อลอตเตอรี่ก่อนจดทะเบียนสมรส แต่ถูกรางวัลเมื่อจดทะเบียนสมรสแล้ว เงินรางวัลจะเป็นสินสมรสหรือไม่ หรืออยู่กินกันฉันสามีภรรยา แต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูกลอตเตอรี่ อีกฝ่ายจะมีสิทธิ์ในเงินรางวัลดังกล่าวหรือไม่ 

พิจารณาหลักกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1470 ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา นอกจากที่ได้แยกไว้เป็นสินส่วนตัว ย่อมเป็นสินสมรส 

มาตรา 1471 สินส่วนตัวได้แก่ทรัพย์สิน 

(1) ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอยู่ก่อนสมรส 

(2) ที่เป็นเครื่องใช้สอยส่วนตัว เครื่องแต่งกาย หรือเครื่องประดับกายตามควรแก่ฐานะ หรือเครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นในการประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพของคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 

(3) ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาระหว่างสมรสโดยการรับมรดก หรือโดย การให้โดยเสน่หา 

(4) ที่เป็นของหมั้น  

มาตรา 1472 สินส่วนตัวนั้น ถ้าได้แลกเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินอื่นก็ดี ซื้อ ทรัพย์สินอื่นมาก็ดี หรือขายได้เป็นเงินมาก็ดี ทรัพย์สินอื่นหรือเงินที่ได้มา นั้นเป็นสินส่วนตัว  

สินส่วนตัวที่ถูกทำลายไปทั้งหมดหรือแต่บางส่วน แต่ได้ทรัพย์สินอื่นหรือ เงินมาทดแทน ทรัพย์สินอื่นหรือเงินที่ได้มานั้นเป็นสินส่วนตัว  

มาตรา 1474 สินสมรสได้แก่ทรัพย์สิน 

(1) ที่คู่สมรสได้มาระหว่างสมรส 

(2) ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาระหว่างสมรสโดยพินัยกรรมหรือโดยการให้เป็นหนังสือเมื่อพินัยกรรมหรือหนังสือยกให้ระบุว่าเป็นสินสมรส 

(3) ที่เป็นดอกผลของสินส่วนตัว 

ถ้ากรณีเป็นที่สงสัยว่าทรัพย์สินอย่างหนึ่งเป็นสินสมรสหรือมิใช่ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นสินสมรส  

ประเด็นแรก ซื้อลอตเตอรี่ก่อนจดทะเบียนสมรส แต่ถูกรางวัล เมื่อจดทะเบียนสมรสแล้ว เงินรางวัลจะเป็นสินสมรสหรือไม่ พิจารณาจากหลักกฎหมายข้างต้น เมื่อเงินรางวัลเป็นทรัพย์สินที่คู่สมรสได้มาระหว่างสมรสจึงถือว่าเป็นสินสมรส สามีภรรยาย่อมมีสิทธิ์ฝ่ายละครึ่งหนึ่ง แม้ว่าลอตเตอรี่ดังกล่าวจะใช้เงินส่วนตัวซื้อมาก็ตาม 

ประเด็นที่สอง ชายหญิงที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยา แต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูกลอตเตอรี่ อีกฝ่ายจะมีสิทธิ์ในเงินรางวัลดังกล่าวหรือไม่ กรณีนี้ แม้ว่าทรัพย์สินที่ได้มาเนื่องจากทำมาหาได้ร่วมกัน ระหว่างอยู่กินกันฉันสามีภรรยา แต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส จะถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ร่วม มีผลให้ชายและหญิงมีสิทธิ์ในทรัพย์สินฝ่ายละกึ่งหนึ่งก็ตาม แต่เงินรางวัลไม่ถือว่าเป็นทรัพย์สินอันเกิดจากการทำมาหาได้ร่วมกัน ดังนั้น ฝ่ายที่ถูกรางวัลลอตเตอรี่จึงเป็นเจ้าของแต่ฝ่ายเดียว  

ดังนั้น การจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย จะเป็นวิธีที่จะทำให้คู่สามีภรรยาได้สมประโยชน์กันทั้งคู่ ป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของทรัพย์สิน หนี้สิน หรือการฟ้องชู้ หรือสิทธิหน้าที่ต่างๆ ซึ่งสามีภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายถึงจะต้องปฏิบัติต่อกันตามที่กฎหมายครอบครัวกำหนดไว้ 

สำหรับใครที่มีคำถามข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายและต้องการความช่วยเหลือ หรือมีเรื่องราวดีๆ อยากแบ่งปันประสบการณ์ เมลมาหาผมได้ที่ “คุยกับคนดัง” talktoceleb@trendvg3.com ได้เลยครับ 

Facebook: ทนายเจมส์ LK 

ทนายเจมส์

สัปดาห์นี้ผมขออนุญาตเกาะกระแสเกี่ยวกับลอตเตอรี่ ซึ่งมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นอย่างมาก ต่างฝ่ายต่างอ้างพยานหลักฐานยืนยันความเป็นเจ้าของลอตเตอรี่ และมั่นใจในพยานหลักฐานของตัวเอง ... 18 ธ.ค. 2560 16:46 18 ธ.ค. 2560 17:24 ไทยรัฐ