วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

‘อดุลย์’ สั่งไล่ออก! พนักงานประกันสังคม เขต 3 กทม. ยักยอกเงินคนชรา

"อดุลย์" สั่งไล่ออก พนักงานสำนักงานประกันสังคม อมเงินออมคนชรา บี้ดำเนินคดีแพ่ง อาญา ขยายผลตรวจสอบทั่วประเทศ พร้อมหามาตรการป้องกัน ใช้เครื่องแทนคน...

กรณีข้าราชการกระทรวงแรงงานร้องเรียน สามีเป็นผู้สูงอายุ ที่เป็นผู้ประกันตน มาตรา 40 ทางเลือกที่ 3 ของสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ออมเงินชราภาพได้ประมาณ 1 หมื่นบาท แต่เมื่อยื่นขอลาออก และขอเงินคืน ปรากฏว่าเงินส่งไม่ถึงมือ จนสืบพบว่าพนักงานประกันสังคม พื้นที่ 3 กทม. เขตดินแดง ยักยอกเงินไปใช้เอง โดยยอมรับว่าทำมาแล้ว 4 ราย และกำลังถูกตั้งกรรมการสอบสวนความผิด

เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. ที่กระทรวงแรงงาน พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน กล่าวในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ซึ่งมีผู้บริหารระดับสูงทุกกรม รวมทั้ง นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ร่วมประชุม โดยสั่งการถึงปัญหาพนักงาน สปส. ยักยอกเงินออมชราภาพของผู้ประกันตน ว่า เป็นการสร้างความเสียหายให้องค์กรมาก จึงให้ สปส.ไปเร่งดำเนินการ 4 ข้อ

1. ให้ไล่ออกพนักงานที่ทำการทุจริต 2. ให้ดำเนินคดีทั้งทางแพ่ง และอาญา เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่าง 3. หามาตรการเยียวยาผู้เสียหาย 4. สั่งตรวจสอบทั้งระบบว่ามีปัญหาลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นในสำนักงานอื่น ทั้งใน กทม. และต่างจังหวัดอีกหรือไม่ แล้วให้รายงานผลให้ทราบโดยเร็ว เพื่อรักษาความเชื่อมั่น โดยให้ผู้ประกันตนส่งข้อมูลร้องเรียนมาได้ที่ ตู้ ปณ.1 ปณฝ.ดินแดง กทม. 10400  

นพ.สุรเดช กล่าวว่า สปส.ได้ดำเนินการทั้งคดีอาญา ทางแพ่ง และทางวินัย โดยสอบไปแล้ว 3 ครั้ง รวมทั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความผิดทางละเมิด ขณะนี้อยู่ในชั้นความผิดทางละเมิด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาฟ้องร้องตามมา โดยจะเรียกคืนเงินผู้ประกันตนทุกคนกลับคืนมา นอกจากนี้ ยังได้ออกมาตรการป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่หยิบจับเงิน โดยใช้ระบบเข้ามาทำหน้าที่ในการจ่ายสิทธิประโยชน์แทน.  
 

"อดุลย์" สั่งไล่ออก พนักงานสำนักงานประกันสังคม อมเงินออมคนชรา บี้ดำเนินคดีแพ่ง อาญา ขยายผลตรวจสอบทั่วประเทศ พร้อมหามาตรการป้องกัน ใช้เครื่องแทนคน... 18 ธ.ค. 2560 14:22 18 ธ.ค. 2560 14:37 ไทยรัฐ