วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เก็บฐานข้อมูลคนคุก

โดย สหบาท

ประสิทธิภาพในการทำงานของตำรวจยุคใหม่

จำเป็นต้องก้าวไปให้ไกลกว่าคนร้ายด้วยอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องไม้ที่ทันสมัย รวมถึงประสานงานขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันก่อน พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร.เป็นตัวแทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงนามบันทึกข้อตกลงกับ พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม

เป็นข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการประสานด้านระบบฐานข้อมูลผู้กระทำความผิด ถูกคุมขังและเชื่อมโยงข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ ระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับกรมราชทัณฑ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของทั้งสองหน่วยงาน

ตามนโยบายให้มีการปฏิรูปงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ มุ่งเน้น ให้สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจปฏิบัติงานเชิงรุก รองรับการอำนวยความยุติธรรมและความมั่นคงอย่างเป็นระบบ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้เป็นระบบมาตรฐานสากล (Forensic Integrated Database System : FIDS) จะเก็บข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ของบุคคลกลุ่มเสี่ยง

ประกอบด้วยผู้กระทำความผิดที่ถูกจับกุม หรือถูกต้องขังที่จะต้องออกมาสู่สังคม

นำเข้าระบบฐานข้อมูลนิติวิทยาศาสตร์ ทั้งดีเอ็นเอและลายนิ้วมือ สามารถตรวจสอบฐานข้อมูลได้จากสถานีตำรวจ เรือนจำ และทัณฑสถานทั่วประเทศ

เป็นระบบเดียวกับที่ใช้ประสบความสำเร็จในระบบฐานข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ดังนั้น การเก็บข้อมูลแบบ “เจาะลึก” จากลายนิ้วมือเพิ่มเป็นการเก็บสารพันธุกรรม ฝ่ามือ นิ้วมือ และข้อมูลอาวุธปืนจะเป็นการป้องปรามไม่ให้บุคคลเหล่านั้นกระทำความผิดซ้ำอีก

หากมีการกระทำความผิดแล้วจะสามารถติดตามจับกุมมาดำเนินคดีได้ทันทีตามฐานข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่เก็บรวบรวมไว้

รองรับปัญหาอาชญากรรมหลากหลายรูปแบบในอนาคต.

สหบาท

ประสิทธิภาพในการทำงานของตำรวจยุคใหม่ จำเป็นต้องก้าวไปให้ไกลกว่าคนร้ายด้วยอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องไม้ที่ทันสมัย รวมถึงประสานงานขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 18 ธ.ค. 2560 09:26 18 ธ.ค. 2560 10:47 ไทยรัฐ