วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รุกนำผลวิจัยใช้ทำฐานข้อมูลยา-คลังยา-เวชภัณฑ์

นางนิตยา พุทธโกษา ผอ.กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กล่าวว่า จากสถานการณ์ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐได้กำหนดรหัสยาขึ้นใช้เองมากกว่า 1 รหัส เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน โดยไม่มีฐานข้อมูลกลางสำหรับเก็บรวบรวมข้อมูลยา ซึ่งแต่ละหน่วยงานที่ออกรหัสจะมีฐานข้อมูลของตัวเองและมีรายการข้อมูลหลากหลาย ไม่มีมาตรฐานที่ชัดเจนในการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูล รวมถึงไม่มีข้อมูลโลจิสติกส์ด้านการใช้ยา และการบริหารจัดการด้านสุขภาพ เช่น มีการใช้ยาหรือเวชภัณฑ์ทั่วประเทศแต่ละรายการเป็นปริมาณเท่าใด สมเหตุสมผลหรือไม่ เป็นยาที่แพทย์ พยาบาล เภสัชกรจ่ายให้ผู้ป่วยหรือเป็นยาที่ผู้ป่วยเลือกใช้เอง เนื่องจากแต่ละรหัสมีวัตถุประสงค์ต่างกัน และไม่มีใครยอมเปลี่ยนรหัสให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ดังนั้น จึงได้มีการนำผลงานวิจัยที่ได้รับทุนจาก วช.มาแก้ปัญหา 2 เรื่อง คือ 1.การ Harmonized Code และการสร้างฐานข้อมูลกลาง 2. การพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการคลังยาและเวชภัณฑ์ให้กับโรงพยาบาล โดยผลวิจัยทั้ง 2 เรื่องนี้ จะเข้าไปช่วยบริหารจัดการคลังยา และเวชภัณฑ์ภายในโรงพยาบาล นอกจากนี้ยังสามารถมองเห็นระดับสินค้าคงคลังได้ถึงจุดใช้บริการของโรงพยาบาลได้ คาดว่าภายใน 3 ปีจะบรรลุวัตถุประสงค์ทั้งระบบว่า ยาอยู่ที่ไหน ทั้งตรวจสอบย้อนหลังได้.

นางนิตยา พุทธโกษา ผอ.กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กล่าวว่า จากสถานการณ์ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐได้กำหนดรหัสยาขึ้นใช้เองมากกว่า 1 รหัส เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน... 18 ธ.ค. 2560 00:31 18 ธ.ค. 2560 00:31 ไทยรัฐ