วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

2 สมาคมมิตรภาพไทย-กัมพูชา เลี้ยงฉลองให้นร.กัมพูชาได้ทุน'สมเด็จพระเทพฯ'

สมเด็จพิชัยเสนาเตียบัน นายกสมาคมมิตรภาพกัมพูชาไทย กับพลอ. วิชิต ยาทิพย์ นายกสมาคมมิตรภาพไทยกัมพูชา และ สุภชัย วีระภุชงค์ แหล่งที่มา : สุภชัย วีระภุชงค์

2 สมาคมมิตรภาพกัมพูชา-ไทย / ไทย-กัมพูชา จับมือเลี้ยงฉลองให้นักเรียนชาวกัมพูชาที่ได้รับทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กลางกรุงพนมเปญ พร้อมฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อ "พุทธพลิกสุวรรณภูมิ" จากเลขาธิการสถาบันโพธิคยาฯ

เมื่อวันที่ 17 ธ.ค.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสร้างวิทยาลัยกำปงเฌอเดียล ขึ้นที่ ต.ซ็อมโบร์ อ.ปราสาทซ็อมโบ์ จ.กำปงธม ราชอาณาจักรกัมพูชา พระราชทานเป็นของขวัญที่ยั่งยืนแก่ประชาชนชาวกัมพูชา เพื่อตอบแทนน้ำใจไมตรี รวมทั้งแสดงถึงความสัมพันธ์และความเป็นมิตรที่ดีต่อกันระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ โดยเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาเพียงแห่งเดียวในกัมพูชา ที่เปิดสอนทั้งสายสามัญ และสายอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นการพระราชทานให้ทั้งระบบ ตั้งแต่สำรวจความต้องการของชุมชน อาคารเรียน บ้านพักครู-นักเรียน การพัฒนาหลักสูตร การเตรียมบุคคลากร การพัฒนาการเรียนการสอน การบริหาร การจัดหาวัศดุอุปกรณ์ นิเทศติดตามผลการจัดการศึกษา กิจกรรมพิเศษอื่นๆ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนด้วย ซึ่งหลังเปิดการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2548 ต่อมา ก็ได้ยกฐานะเป็นสถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเดียล

จากนั้น ยังได้พระราชทานการก่อสร้างสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ เพิ่มขึ้นอีกแห่งที่ ต.ออมเรียง อ.ทะปง จ.กำปงสปือ เพื่อขยายโอกาสในการศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่นักเรียน เยาวชน และประชาชนในชุมชนห่างไกลที่ไม่สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในเมืองหลวงได้ และยังเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานที่ต้องการแรงงานที่มีทักษะฝีมือด้วย พร้อมกันนี้ ยังได้พระราชทานทุนการศึกษาแก่ครูและนักเรียน มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 จนถึงปัจจุบันมีนักเรียนทุนพระราชทานที่สำเร็จการศึกษาในระดับต่างๆรวมแล้วถึง 796 คน ซึ่งในวันที่ 18 ธ.ค.นี้ สมเด็จพิชัยเสนาเตียบัน นายกสมาคมมิตรภาพกัมพูชา-ไทย ได้ร่วมกับพล.อ.วิชิต ยาทิพย์ นายกสมาคมมิตรภาพไทย-กัมพูชา จัดงานเลี้ยงให้กับนักเรียนทุนพระราชทานที่จบการศึกษาแล้วและกลับไปทำงานที่กัมพูชา โดยจะมีคณะอาจารย์จาก 44 มหาวิทยาลัยจากไทยไปร่วมงานด้วยที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมโซฟิเทล โภคีธราพนมเปญ ซึ่งผู้เข้าร่วมงานจะได้รับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "พุทธพลิกสุวรรณภูมิ" จาก ดร.สุภชัย วีระภุชงค์ อุปนายกสมาคมมิตรภาพไทยกัมพูชา และเลขาธิการสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 ด้วย

2 สมาคมมิตรภาพกัมพูชา-ไทย / ไทย-กัมพูชา จับมือเลี้ยงฉลองให้นักเรียนชาวกัมพูชาที่ได้รับทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กลางกรุงพนมเปญ พร้อมฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อ "พุทธพลิกสุวรรณภูมิ" จากเลขาธิการสถาบันฯ 17 ธ.ค. 2560 21:44 17 ธ.ค. 2560 22:19 ไทยรัฐ