วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
งานฉลองวันชาติไทย ณ กรุงปราก

งานฉลองวันชาติไทย ณ กรุงปราก

  • Share:

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปราก โดย ฯพณฯเอกอัครราชทูต ณรงค์ ศศิธร ได้จัดงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในโอกาสวันชาติไทย วันพ่อแห่งชาติ และวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ Mirror Chapel, Klementinum กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก โดย Klementinum เป็นกลุ่มอาคารเก่าแก่งดงามมีอายุเกือบ 500 ปี ได้รับประกาศให้เป็นพื้นที่ที่ได้รับการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรมของเช็ก ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสำนักหอสมุดแห่งชาติเช็ก ส่วน Mirror Chapel อันเป็นสถานที่จัดงาน ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 18 มีออร์แกนแบบบาร็อกที่สวยงามติดตั้งอยู่ และเป็นออร์แกนที่ Wolfgang Amadeus Mozart เคยมาเล่น ภายในตกแต่งด้วยหินอ่อน กระจก ปูนปิดทอง เพดานมีภาพวาดสีแบบปูนเปียก (fresco) ที่งดงาม จำนวน 5 ภาพ และผนังทั้งสองด้านมีภาพวาด สีน้ำมันขนาดใหญ่ จำนวน 4 ภาพ

งานเลี้ยง รับรอง ในโอกาสวันชาติไทยครั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลเช็กมาร่วมงาน อาทิ นาย Vladimir Bartl รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเช็ก, นาย Tomas Kuchta รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเช็ก, นาย Jiri Uklein เลขาธิการวุฒิสภา, นาย Ivan Jancerak, Junior Deputy Minister กระทรวงการต่างประเทศเช็ก, อธิบดีกรมเอเชียและแปซิฟิก กระทรวงการต่างประเทศเช็ก และคณะทูตานุทูต รวมทั้งผู้แทนจากรัฐสภา ภาคเอกชน, สื่อมวลชน และ Friends of Thailand ในประเทศเช็ก เกือบ 200 คน โดยงานเริ่มต้นด้วยการบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติเช็ก จากนั้น ท่านทูตณรงค์ ได้กล่าวเปิดงาน โดยกล่าวถึงความสำคัญของวันที่ 5 ธันวาคม ที่มีความสำคัญต่อชาติไทยในสามโอกาส เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นอกจากนี้ ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสห-ประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันดินโลก (World Soil Day) อีกด้วย ด้าน นายวาลา ดิเมีย รัฐมนตรีช่วยอุตสาหกรรมและการค้าเช็ก ได้กล่าวสุนทรพจน์ว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นที่เคารพรักและยกย่องของประชาชนชาวไทย และทรงเป็นพระบิดาของประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่และการพัฒนาประเทศไทยให้ทันสมัย ทั้งนี้ ไทยและเช็กมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมานาน จึงเป็นรากฐานที่ดีของความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างกัน โดยตนได้มีโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (JEC) ไทย-เช็ก ครั้งที่ 2 ในเดือน ส.ค. ที่ผ่านมา ตนมีความเชื่อมั่นว่าไทยและเช็กสามารถเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ดีต่อกัน และความร่วมมือด้านเศรษฐกิจมีศักยภาพที่จะเติบโตและเพิ่มพูนผลประโยชน์ร่วมกันได้อีกมาก.