วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ควบคุมศัตรูพืชด้วยเทคนิคทางพันธุกรรม

เมื่อไม่นานมานี้นักวิทยาศาสตร์ได้แนะนำให้โลกรู้ถึงเทคโนโลยีทางพันธุกรรมที่ชื่อ ยีน ไดรฟ์ (gene drive) ซึ่งเป็นทางเลือกในการควบคุมประชากรสิ่งมีชีวิตที่เป็นศัตรูของพืชผล โดยได้ทำการทดลองเปลี่ยนเพศให้ยุง เพื่อจำกัดจำนวนยุงและกำจัดโรคภัยที่ระบาดเนื่องจากยุงเป็นพาหะ เช่น ไข้มาลาเรีย ล่าสุด ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเอดินเบอระ ประเทศสกอตแลนด์ ได้เผยว่า เป้าหมายต่อไปที่ต้องควบคุมคือ ประชากรหนู หนึ่งในศัตรูที่สร้างความเสียหายแก่เรือกสวนไร่นา

นักวิจัยเผยว่า กำลังพัฒนาวิธีการต่างๆ เพื่อเปลี่ยนแปลงเพศของหนูให้กลายเป็นตัวผู้โดยใช้แนวทางที่คล้ายคลึงกันกับที่เคยใช้จัดการกับยุง โดยการใช้ยีน ไดรฟ์ นั้นจะอาศัยกระบวนการทางชีววิทยาเหนือธรรมชาติเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดยีนที่ต้องการออกมา ด้วยการก๊อบปี้ยีนเป็น 2 ชุด ซึ่งปกติแล้วสัตว์จะได้รับยีนจากแม่และอีกหนึ่งตัวจากพ่อ ซึ่ง หากพัฒนาสำเร็จและได้รับการอนุญาตให้ใช้งานได้จริง ในอนาคตก็จะไม่มี การแพร่พันธุ์ประชากรหนู ที่จะมารบกวนพืชผลการเกษตร ทั้งยังอาจนำไปใช้กับสัตว์ชนิดอื่นๆ เช่น กระต่าย, มิงค์ หรือคางคกไร่อ้อย ที่คุกคาม พืชเกษตรได้ในอนาคต

อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีดังกล่าวยังเป็นที่ถกเถียงกันอย่างกว้างขวาง เนื่องจากการดัดแปลงด้านพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตนั้นอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ.

เมื่อไม่นานมานี้นักวิทยาศาสตร์ได้แนะนำให้โลกรู้ถึงเทคโนโลยีทางพันธุกรรมที่ชื่อ ยีน ไดรฟ์ (gene drive) ซึ่งเป็นทางเลือกในการควบคุมประชากรสิ่งมีชีวิตที่เป็นศัตรูของพืชผล โดยได้ทำการทดลองเปลี่ยนเพศให้ยุง 17 ธ.ค. 2560 16:14 17 ธ.ค. 2560 16:14 ไทยรัฐ